Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Konferencja ” Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”, 22 października 2019, Lublin

Najnowsze aktualności
29.07.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW  O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (POIR) WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE
W dniu dzisiejszym, tj. 29-07-2020 r. od godz. 12.00 wstrzymany został nabór wniosków na pożyczkę płynnościową na kwotę powyżej 1 mln PLN ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020...
14.07.2020
NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (POIR) WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE
W dniu dzisiejszym, tj. 14-07-2020 r. od godz. 16.00 uruchomiony zostanie nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). O pożyczkę mogą ubiegać się...
Konferencja ” Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”, 22 października 2019, Lublin

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu.

W ostatnich tygodniach br. polskie instytucje finansowe uruchomiły nowe instrumenty finansowe wspierane przez sektor publiczny- Komisję Europejską oraz polski Rząd w postaci KPK ds. Instrumentów Finansowych UE, PARP i BGK. W efekcie na rynku pojawiła się oferta bardzo atrakcyjnego preferencyjnego finansowania dla biznesu. Instrumenty te dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom tzw. sektorów rozwojowych- tj. kreatywnych i innowacji, należących do najcenniejszych grup gospodarczych z racji wytwarzanej wartości dodanej dla gospodarki.
Szybkie wykorzystanie środków unijnych pozyskanych przez polskie instytucje finansowe dla naszych przedsiębiorców pozwoli na sięgnięcie po kolejne środki unijne dla Polaków.
Projekt wpisuje się w strategie i programy krajowe (np. SOR, Program Wieloletni) i unijne (programy ramowe UE).

Program Konferencji

godz. 10.30-11.00: Rejestracja
11.00: Otwarcie i wprowadzenie Arkadiusz Lewicki, Dyrektor w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju

11.10: Wystąpienie Pawła Lewandowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

11.25: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko – Sebastian Sobieraj, Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

11.55: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu – Michał Rusinek, Ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego

12.10: Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych:

– prezentacja – Andrzej Gajewski, Dyrektor Regionu w PKO Leasing
– stanowisko eksperckie – Alior Bank, BGK, BOŚ Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, PKO Leasing

12.30: Wsparcie przedsiębiorców w wejściu na rynki zagraniczne – przedstawiciel Enterprise Europe Network

13.45: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce – Łukasz Ciołko, Dyrektor w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

13.10: Sesja Pytań i Odpowiedzi, Dyskusja

13.40: Networking lunch, Sesje B2B, Stanowiska eksperckie i informacyjne

15.00: Zakończenie spotkania.

Rejestracja

Miejsce spotkania: Lubelska Fundacja Rozwoju, Rynek 7, 20-111 Lublin