Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

KOMUNIKAT W SPRAWIE COVID-19 – POŻYCZKA UNIJNA

Najnowsze wydarzenia
20.11.2020
Wirtualna sesja networkingowa B2B – z udziałem firm indyjskich, 9. grudnia 2020r.
Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w wirtualnej sesji networkingowej, która odbędzie się 9 grudnia 2020r. przy udziale firm indyjskich. Ma ona na celu łączenie europejskich firm z takich branż jak...
13.11.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ MAKROREGION PN-WSCH
Informujemy, że w dniu 13-11-2020 r., od godz. 16.00 zostanie wstrzymany nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR Makroregion Północno-Wschodni ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
KOMUNIKAT W SPRAWIE COVID-19 – POŻYCZKA UNIJNA

Mając na celu minimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego jaki powstał w następstwie epidemii koronawirusa COVID-19 Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o. podjęły decyzję o następujących działaniach:

W okresie od dnia 31-03-2020 r. do 30-06-2020 r. obniżona zostanie wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie kapitału do wysokości stopy referencyjnej, wskazanej w Regulaminie stanowiącym załącznik do umowy pożyczki, w części: Oprocentowanie i opłaty; jest to najniższy możliwy do zastosowania poziom oprocentowania, który nie przysporzy przedsiębiorcy pomocy publicznej.
W okresie tym nie będą podejmowane działania windykacyjne w stosunku do zobowiązań, których przeterminowanie nastąpiło po 31-03-2020 r.

Informujemy, że istnieje możliwość wnioskowania o dodatkową 6-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych z opcją wydłużenia okresu spłaty pożyczki. W takim wypadku wymagane jest złożenie przez Pożyczkobiorcę wniosku wraz z uzasadnieniem, że sytuacja związana w epidemią COVID-19 spowodowała lub może spowodować problemy z prawidłową obsługą pożyczki. W przypadku pożyczek preferencyjnych do wniosku obligatoryjnie należy załączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Zarówno składane wnioski jak i decyzje LFR i PFG Sp. z o.o. przekazywane będą drogą e-mail. Po zakończeniu stanu epidemii podpisane zostaną stosowne aneksy do umów.

Pobierz Wniosek_zawieszenie_splat