Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

KOLEJNA ZMIANA OPROCENTOWANIA POŻYCZEK W RAMACH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

Najnowsze wydarzenia
27.11.2020
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa
Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Uwagi można przesyłać do 10 grudnia 2020 r.! Strategia Rozwoju Województwa to dokument wyznaczający kierunki...
20.11.2020
Wirtualna sesja networkingowa B2B – z udziałem firm indyjskich, 9. grudnia 2020r.
Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w wirtualnej sesji networkingowej, która odbędzie się 9 grudnia 2020r. przy udziale firm indyjskich. Ma ona na celu łączenie europejskich firm z takich branż jak...
KOLEJNA ZMIANA OPROCENTOWANIA POŻYCZEK W RAMACH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

W związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli NBP od dnia 9 kwietnia 2020 r. zmianie uległo oprocentowanie pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.
Oprocentowanie pożyczek od dnia 9 kwietna br. wynosi:
2) 0,06 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla:
a) pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych,
b) pożyczki udzielonej przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć
2) 0,14 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla:
a) bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których finansowana działalność gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
b) przedsiębiorców, których działalność nie polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu!

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II