Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Zamościu

Najnowsze wydarzenia
09.07.2020
Wirtualne spotkania z firmami tajwańskimi
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach online z tajwańskimi firmami, które 6 sierpnia 2020 r. zorganizuje ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem wydarzenia jest Tajwańska...
06.07.2020
postępowanie na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base”
Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. i Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w cenie brutto (po negocjacjach)...
Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Zamościu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się w Zamościu 21 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu (ul. Partyzantów 3, Zamość).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

1.        Wsparcie dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:

•        prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

•        przygotowanie i  wdrożenie technologii oraz  faza inwestycyjna

2.  Wsparcie dla firm z Programu Polska Wschodnia

•        rozpoczęcie i rozwój działalności firmy (start-upy)

•        innowacje z wykorzystaniem wyników badań B+R

•        innowacje z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego  

3.        Wsparcie w zakresie rozpoczęcia i rozwoju działalności na rynkach zagranicznych

•        Wprowadzenie produktów i usług na rynki zagraniczne – wsparcie  z Programu Polska Wschodnia

•        Programy promocji dla MŚP  na rynki zagraniczne (np. programy branżowe, targi i misje)  – oferta dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój

•        Eksport. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego  w zakresie finansowania handlu zagranicznego

•        Możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Potencjalne rynki i kanały dystrybucji

•        Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną. Bezpieczna wymiana handlowa,

4. Wsparcie dla firm z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Po części prezentacyjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego,
Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-zamosc

uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl