Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

INFORMACJA W SPRAWIE COVID-19 “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Najnowsze wydarzenia
10.09.2020
Zaproszenia do udziału w wirtualnych spotkaniach b2b, profile zagranicznych firm poszukujących kontrahentów w Polsce.
Zachęcamy do lektury wrześniowego wydania newslettera Ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a w nim szereg zaproszeń do udziału w spotkaniach wirtualnych przy udziale firm zagranicznych, jak...
09.09.2020
Cykl bezpłatnych webinariów – Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach importowych i eksportowych, 14 września – 9 listopada 2020
Zapraszamy na cykl bezpłatnych webinariów poświęconych ryzyku walutowemu w transakcjach zagranicznych. Pierwsze webinarium zaplanowane jest na 14 września 2020 w godz. 11.00-13.00, a kolejne odbywać się będą w co...
INFORMACJA W SPRAWIE COVID-19 “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Zważywszy na obecną sytuację panującą w kraju wynikającą z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 (tzw. „koronawirus”), mamy na uwadze, iż aktualna sytuacja polskich przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność z wykorzystaniem środków Programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie” (Program), wymaga niezwłocznego wprowadzenia pakietu ulg skierowanych do pożyczkobiorców.

Wobec powyższego, w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii koronawirusa, BGK podjął niezbędne kroki wypracowując środki zaradcze skierowane do beneficjentów Programu. Mając jednak na uwadze, iż podstawą prawną realizacji Programu jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) (ustawa), która szczegółowo określa parametry pożyczek, zaproponowane przez BGK rozwiązania będą możliwe do wdrożenia dopiero po dokonaniu odpowiednich zmian w ww. ustawie.

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał więc do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycje zmian do ustawy, których celem jest zabezpieczenie płynności finansowej pożyczkobiorców Programu, z prośbą o niezwłoczne znowelizowanie przepisów ustawy.

Wobec powyższego, poinformujemy Państwa o przyjętych rozwiązaniach niezwłocznie po wejściu w życie zmian dokonanych w ustawie przez MRPiPS.