Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

INFORMACJA W SPRAWIE COVID-19 “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Najnowsze wydarzenia
06.07.2020
POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WOJ. PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM
Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki w ramach programu  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego i...
01.07.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ PONADREGIONALNĄ (POIR)
Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 01.07.2020 r. od godz. 16.00 wstrzymany zostanie nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ponadregionalną ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).  
INFORMACJA W SPRAWIE COVID-19 “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Zważywszy na obecną sytuację panującą w kraju wynikającą z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 (tzw. „koronawirus”), mamy na uwadze, iż aktualna sytuacja polskich przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność z wykorzystaniem środków Programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie” (Program), wymaga niezwłocznego wprowadzenia pakietu ulg skierowanych do pożyczkobiorców.

Wobec powyższego, w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii koronawirusa, BGK podjął niezbędne kroki wypracowując środki zaradcze skierowane do beneficjentów Programu. Mając jednak na uwadze, iż podstawą prawną realizacji Programu jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) (ustawa), która szczegółowo określa parametry pożyczek, zaproponowane przez BGK rozwiązania będą możliwe do wdrożenia dopiero po dokonaniu odpowiednich zmian w ww. ustawie.

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał więc do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycje zmian do ustawy, których celem jest zabezpieczenie płynności finansowej pożyczkobiorców Programu, z prośbą o niezwłoczne znowelizowanie przepisów ustawy.

Wobec powyższego, poinformujemy Państwa o przyjętych rozwiązaniach niezwłocznie po wejściu w życie zmian dokonanych w ustawie przez MRPiPS.