nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Ochrona własności przemysłowej”

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Informujemy, że do 20 stycznia 2017 roku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Ochrona własności przemysłowej”. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące: uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z… Read more »

publikacja upowszechniająca historie sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonych przez polskie ośrodki innowacji i spółki celowe jednostek naukowych

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Pragniemy Państwu przedstawić publikację upowszechniającą historie sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonych przez polskie ośrodki innowacji i spółki celowe jednostek naukowych opracowaną przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP od sierpnia 2016 roku realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegające na promocji historii sukcesu w zakresie efektywnej komercjalizacji… Read more »

PGNiG i ARP ogłaszają nabór na II edycję Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

PGNiG S.A. wraz ze swoją spółką Obrót Detaliczny Sp. z o.o we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają konkurs w ramach otwartych innowacji. Celem naboru jest wyłonienie podmiotów (start-upów / firm MŚP), które posiadają rozwiązania  wpisujące się w agendę  zdefiniowanych wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG S.A. Jest to szansa na… Read more »

Szukamy innowatorów społecznych

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Doradztwo, wsparcie innowacji.

Jeśli masz nowatorski pomysł który może doprowadzić do zredukowania problemów ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji  – zgłoś się do nas! Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju rozpoczęliśmy realizację projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” w ramach którego niebawem ogłosimy konkurs na najlepsze pomysły innowacyjne związane z  przejściem z systemu… Read more »

2 MILIONY DOTACJI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioski można składać w terminie od 30-06-2016 r. do 08-09-2016 r. Maksymalna kwota wsparcia o jaką można się ubiegać w tym konkursie to 2 mln zł. Więcej informacji na… Read more »

Najbardziej wyczekiwany konkurs dotacji – oferta Meritum

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioski można składać w terminie od 30-06-2016 r. do 08-09-2016 r. więcej http://meritum-lublin.pl/ogloszono-najbardziej-wyczekiwany-konkurs-dla-malych-przedsiebiorstw-w-2016-roku/

48 tysięcy na Twój patent

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Pod koniec kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Bon na patent, w ramach regionalnego lubelskiego programu operacyjnego. Do 17 czerwca przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać do dofinansowania swoje projekty, związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku patentowego wynalazku. Dofinansowanie takiego projektu może wynieść do 48 tys. zł (przy intensywności wsparcia na poziomie… Read more »

KIEDY RYNEK KRAJOWY TO ZA MAŁO, CZYLI DOTACJE UNIJNE NA ROZWÓJ EKSPORTU

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

15 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP ( Program Operacyjny Polska Wschodnia). Działanie to zakłada dwuetapowe wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. Planowane jest także dofinansowanie udziału w… Read more »

Zmiany w harmonogramie konkursów unijnych na Lubelszczyźnie

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował nową wersję harmonogramu naboru wniosków na 2016 rok. Najważniejsza zmiana dla przedsiębiorców to rozdzielenie Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP na dwa osobne konkursy: w maju zostanie ogłoszony nabór wniosków dedykowany mikro i małym przedsiębiorstwom, natomiast średni przedsiębiorcy będą mieli osobny konkurs ogłoszony w grudniu. Do rozdysponowania w ramach konkursu dla mikro i małych… Read more »

Nie ma dotacji unijnych na działalność handlową? Niekoniecznie!

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Utarło się przekonanie, że dotacje unijne skierowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców sektora produkcyjnego i usługowego, którzy zamierzają ulepszyć bądź rozszerzyć swoją ofertę, poprzez np. modernizację zakładu, zakup nowoczesnych maszyn itp. Czy oznacza to jednak, że przedsiębiorcy zajmujący się handlem są całkowicie wykluczeni z możliwości takiego wsparcia? Nie do końca. W poprzedniej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego… Read more »

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji, EEN.

PGNiG S.A. – największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A. Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań… Read more »

LFR koordynatorem Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu (LKIOB) to niezależna inicjatywa doświadczonych i nowopowstałych lokalnych instytucji zaangażowanych  w rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w województwie lubelskim. Powstanie Klastra poprzedziło szereg przedsięwzięć, spotkań i konsultacji, podczas których stwierdzono, że jakościowa zmiana w lubelskim systemie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości wymaga ponad-instytucjonalnej współpracy regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz koordynacji rozproszonej w regionie… Read more »