Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Bezpłatne webinaria “Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w czasie kryzysu” 4,11,18 maja 2020

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Bezpłatne webinaria “Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w czasie kryzysu” 4,11,18 maja 2020

Zapraszamy na cykl bezpłatnych webinariów poświęconych ryzyku walutowemu w transakcjach zagranicznych w czasie kryzysu związanego z COVID-19.

Pierwsze webinarium zaplanowane jest na 4 maja 2020 w godz. 12.00-14.00, a kolejne na 11 i 18 maja.

Spotkania poprowadzi Pan Jacek MaliszewskiGłówny Ekonomista firmy DMK . Pan Jacek od 20 lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego z zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”. Autor książki “Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”.

Każdy cotygodniowy webinar będzie się składać z dwóch części.

Na początku każdego webinaru będzie omówiona sytuacja bieżąca na rynku walutowym, wskazane szanse i zagrożenia zmian kursów walut, podane zostaną bieżące prognozy oraz co najważniejsze  – zostanie podany odpowiedni plan działań, jakie powinni przeprowadzić przedsiębiorcy chcący zminimalizować swoje ryzyko kursowe.

W drugiej części webinaru będą omawiane zasady działania różnych instrumentów finansowych dostępnych w polskich bankach, które to instrumenty mogą być wykorzystane do neutralizacji ryzyka kursowego. Na początek zostanie omówiona zasada działania kontraktu forward na kurs waluty oraz metoda polegająca na stosowaniu kredytu walutowego w rachunku bieżącym.

Dodatkowo, bo webinarze będzie możliwość umówienia się na bezpłatne konsultacje telefoniczne z prowadzącym.

Zainteresowane firmy prosimy o zgłoszenia mailowe wysyłane na adres een@lfr.lublin.pl . Po otrzymaniu zgłoszenia przesłany zostanie link do webinarium.