Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Badanie panelowe z udziałem MŚP na temat tłumaczenia maszynowego (tzw. eTranslation)

Najnowsze aktualności
13.04.2021
Ankieta dla MŚP dotycząca wielojęzycznych stron internetowych
Zapraszamy do udziału w badaniu na temat wielojęzycznych stron internetowych dla MŚP. Tłumaczenie maszynowe stanowi obecnie szybkie, tanie i łatwe rozwiązanie, w stopniu, w jakim było to wcześniej niewyobrażalne....
09.04.2021
Zagraniczne firmy poszukują partnerów biznesowych wśród firm z Polski
Serdecznie zachęcamy do lektury kwietniowego wydania newslettera ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, w którym m.in. zaproszenie do udziału w Lubelskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w...
Badanie panelowe z udziałem MŚP na temat tłumaczenia maszynowego (tzw. eTranslation)

Komisja Europejska (KE) dostrzegając jak znaczne utrudnienie dla MŚP na rynku wewnętrznym stanowią bariery językowe, postanowiła zaoferować wszystkim MŚP w całej UE bezpłatne narzędzie do tłumaczenia maszynowego zwane eTranslation (narzędzie ma być dostępne na początku 2020 roku). Jego obecni użytkownicy to instytucje europejskie i administracja publiczna w państwach członkowskich. KE chciałaby jednak wcześniej lepiej zrozumieć potrzeby MŚP oraz przypadki użycia tego narzędzia do tłumaczenia i innych narzędzi językowych, które obecnie opracowuje, dlatego też prowadzone jest obecnie badanie panelowe dot. tłumaczenia maszynowego wśród europejskich MŚP. Będziemy wdzięczni za włączenie się również lubelskich firm do tego badania. Aby wziąć w nim udział, należy pobrać i wypełnić krótki kwestionariusz oraz przesłać do 29 lutego 2020 roku na adres een@lfr.lublin.pl 

Ostatnie badanie (https://voxeu.org/article/effect-machine-translation-international-trade) wykazało, że dostęp do tłumaczenia maszynowego może zwiększyć handel transgraniczny. KE uważa, że to narzędzie do tłumaczenia maszynowego może pomóc MŚP w szybkim i łatwym pokonaniu barier językowych na jednolitym rynku, zawsze mając na uwadze, że nie odpowiada ono jakości profesjonalnych tłumaczeń ludzkich. eTranslation gwarantuje prywatność danych i własność praw autorskich. Jest on obecnie dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE oraz w języku islandzkim i norweskim i zapewnia najnowocześniejsze maszynowe tłumaczenie fragmentów tekstu oraz dużych dokumentów w wielu formatach.

Dalsze informacje na temat eTłumaczenia są dostępne na następującej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation