Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Badanie panelowe z udziałem MŚP na temat tłumaczenia maszynowego (tzw. eTranslation)

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Badanie panelowe z udziałem MŚP na temat tłumaczenia maszynowego (tzw. eTranslation)

Komisja Europejska (KE) dostrzegając jak znaczne utrudnienie dla MŚP na rynku wewnętrznym stanowią bariery językowe, postanowiła zaoferować wszystkim MŚP w całej UE bezpłatne narzędzie do tłumaczenia maszynowego zwane eTranslation (narzędzie ma być dostępne na początku 2020 roku). Jego obecni użytkownicy to instytucje europejskie i administracja publiczna w państwach członkowskich. KE chciałaby jednak wcześniej lepiej zrozumieć potrzeby MŚP oraz przypadki użycia tego narzędzia do tłumaczenia i innych narzędzi językowych, które obecnie opracowuje, dlatego też prowadzone jest obecnie badanie panelowe dot. tłumaczenia maszynowego wśród europejskich MŚP. Będziemy wdzięczni za włączenie się również lubelskich firm do tego badania. Aby wziąć w nim udział, należy pobrać i wypełnić krótki kwestionariusz oraz przesłać do 29 lutego 2020 roku na adres een@lfr.lublin.pl 

Ostatnie badanie (https://voxeu.org/article/effect-machine-translation-international-trade) wykazało, że dostęp do tłumaczenia maszynowego może zwiększyć handel transgraniczny. KE uważa, że to narzędzie do tłumaczenia maszynowego może pomóc MŚP w szybkim i łatwym pokonaniu barier językowych na jednolitym rynku, zawsze mając na uwadze, że nie odpowiada ono jakości profesjonalnych tłumaczeń ludzkich. eTranslation gwarantuje prywatność danych i własność praw autorskich. Jest on obecnie dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE oraz w języku islandzkim i norweskim i zapewnia najnowocześniejsze maszynowe tłumaczenie fragmentów tekstu oraz dużych dokumentów w wielu formatach.

Dalsze informacje na temat eTłumaczenia są dostępne na następującej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation