Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Badanie panelowe z udziałem MŚP na temat informacji niefinansowych

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Badanie panelowe z udziałem MŚP na temat informacji niefinansowych

Zapotrzebowanie użytkowników, w szczególności środowiska inwestorów, na informacje niefinansowe rośnie bardzo szybko i znacząco. Wzrost zapotrzebowania na szerszy zakres informacji od spółek, w których dokonano inwestycji, jest napędzany częściowo przez inwestorów, którzy muszą lepiej zrozumieć ryzyko finansowe wynikające z bieżących kryzysów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a częściowo przez większy udział produktów finansowych, których celem jest aktywne rozwiązywania problemów środowiskowych i społecznych. Ponadto banki i inne instytucje sektora finansowego są w coraz większym stopniu zobowiązane na mocy prawa do przekazywania określonych informacji na temat wpływu ich inwestycji na społeczeństwo i środowisko.

Informacje niefinansowe ujawniane obecnie przez przedsiębiorstwa nie odpowiadają w wystarczającym stopniu potrzebom docelowych użytkowników. W szczególności informacje takie nie są wystarczająco porównywalne, wiarygodne ani kompletne. Ponadto, podejmując decyzję o tym, jakie informacje niefinansowe należy zgłaszać, a także w jaki sposób i komu, przedsiębiorstwa mają do czynienia z niepewnością i złożonością.

Z tych powodów Komisja Europejska przygotuje wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Celem niniejszego kwestionariusza jest zebranie opinii MŚP na ten temat.

Uzyskane od Państwa informacje pomogą Komisji Europejskiej ocenić skutki wymogów prawnych nałożonych na duże przedsiębiorstwa i ich łańcuch dostaw. Państwa uwagi pomogą Komisji Europejskiej w oszacowaniu kosztów udzielenia przez MŚP odpowiedzi na zapytania o informacje dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych, zadawane przez duże przedsiębiorstwa, którym MŚP dostarczają towary lub usługi, a także na zapytania od instytucji finansowych. Komisja Europejska wykorzysta zebrane informacje przy rozważaniu ewentualnych zmian wymogów sprawozdawczości w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych zawartych w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej.

W celu włączenia się w badane panelowe, prosimy o pobranie ankiety, wypełnienie jej i przesłanie na adres mailowy een@lfr.lublin.pl do dnia 27 kwietnia 2020. Jednocześnie informujemy, że ankieta jest anonimowa, a Państwa dane nie są nigdzie udostępniane.