Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Badanie panelowe – ocena przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Badanie panelowe – ocena przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Komisja Europejska rozpoczęła ocenę rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z myślą o dalszym udoskonaleniu przepisów. Ogólnym celem tej oceny jest sprawdzenie, czy obecne unijne ramy prawne UE dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością działają zgodnie z oczekiwaniami i dają spodziewane rezultaty.

Przedmiotowa analiza ma na celu ocenę tego, w jakim stopniu sposoby podejścia, procedury i procesy określone w rozporządzeniu i jego wdrożenie przyczyniają się do ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Analiza koncentruje się na głównych wymogach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004. Obejmuje ona mianowicie podejście oparte na tworzeniu wykazów pozytywnych dozwolonych substancji, procesy oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem stosowane przez właściwe organy i podmioty działające na rynku oraz wdrażanie dobrej praktyki produkcyjnej, w tym wymianę informacji w ramach łańcuchów dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W niniejszym badaniu gromadzone są dane pochodzące od małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na potrzeby tej oceny. Bada się świadomość MŚP w zakresie ogólnych wymogów prawodawstwa dotyczącego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz ich opinie na temat funkcjonowania przepisów. Ponadto w ramach badania gromadzi się informacje o sposobie, w jaki prawodawstwo wpływa na przedsiębiorstwa. Badanie dotyczy przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i obejmuje (lecz niewyłącznie) producentów materiałów wyjściowych, dystrybutorów, laboratoria specjalizujące się w badaniu zgodności, podmioty świadczące usługi gastronomiczne i detalistów.

Celem rozporządzenia jest również zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku Unii Europejskiej, tj. uniknięcie wprowadzenia ograniczeń lub ceł. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en

Zachęcamy Państwa do udziału w panelu konsultacyjnym w sprawie oceny przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wypełnione ankiety prosimy o przesyłanie na adres een@lfr.lublin.pl do 29 kwietnia 2019r.