Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Badanie panelowe MŚP na temat inicjatywy Komisji w sprawie elektronicznych dokumentów przewozowych

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Badanie panelowe MŚP na temat inicjatywy Komisji w sprawie elektronicznych dokumentów przewozowych

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu panelowym realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Badanie panelowe skierowane jest do firm (MŚP) korzystających lub planujących korzystać z elektronicznych dokumentów przewozowych, które, w odniesieniu do operacji transportowych, pełnią rolę np.:

– wysyłającego (każda firma korzystająca z usług transportowych)
– spedytora / dostawcy usług logistycznych
– przewoźnika
– końcowego odbiorcy przesyłek
– dostawcy rozwiązań informatycznych

Digitalizacja umożliwia zwiększenie wydajności, wiarygodności i opłacalności w obszarze transportu i logistyki. Stosowanie dokumentów elektronicznych zamiast papierowych powinno przynieść istotne korzyści w postaci uproszczenia administracji i oszczędności kosztów. Jednak większość dokumentów wykorzystywanych na potrzeby transportu towarowego nadal jest wydawana, przekazywana i archiwizowana na papierze. Komisja Europejska poszukuje sposobów, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału digitalizacji dokumentów przewozowych we wszystkich rodzajach transportu towarowego.

Celem niniejszego badania jest zebranie opinii i obaw MŚP dotyczących następujących kwestii:

– czy i w jakim stopniu MŚP korzystają z elektronicznych dokumentów przewozowych
– czy stosowanie elektronicznych dokumentów przewozowych może przynieść korzyści dla MŚP
– jakie są powody, dla których MŚP nie korzystają z dokumentów elektronicznych
– co może zrobić Komisja, aby ułatwić MŚP korzystanie z elektronicznych dokumentów przewozowych

Ankieta jest dostępna on line.

Ważna informacja – w ostatnim polu ankiety (pyt. 25) prosimy o wprowadzenie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego naszego ośrodka Enterprise Europe Network: PL00409
Ankieta będzie dla Państwa dostępna do 16 stycznia 2018 r.

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i poświęcony czas.