Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu – badanie panelowe Komisji Europejskiej

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu – badanie panelowe Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje z europejskimi przedsiębiorcami dotyczące planowanych zmian prawa unijnego. Konsultacje mają na celu stworzenie przepisów, które uwzględniać będą uwagi i potrzeby przedsiębiorców.

Aktualnie ogłoszone zostały konsultacje na temat automatyzacji i cyfryzacji w sektorze transportu. Społeczny wymiar przejścia na automatyzację i cyfryzację w transporcie wiąże się ze zmianami dotyczącymi pracowników zatrudnionych w tym sektorze. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie pewnych środków, zasad i zaleceń mających towarzyszyć przejściu na automatyzację i cyfryzację w kontekście siły roboczej w sektorze transportu.

Chociaż dokładne tempo i zakres automatyzacji i cyfryzacji w sektorze transportu nie są jasne (a szacunki dotyczące tego, ile miejsc pracy czy zadań stanie się zbędnych w przyszłości znacząco się różnią), przedsiębiorstwa muszą planować i być przygotowane do stawienia czoła stojącym przed nimi wyzwaniom oraz do zapewnienia płynnej transformacji.

Zapraszamy wszystkie MŚP prowadzące działalność w sektorze transportu do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety i odesłanie na adres: een@lfr.lublin.pl do 15 czerwca br. Odpowiedzi zostaną przez nas wprowadzone anonimowo do bazy danych Komisji Europejskiej, a na podstawie zagregowanych danych z otrzymanych formularzy powstanie raport z badania, który Komisja Europejska opublikuje na swoich stronach.