zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Prawo jazdy kat. C i CE oraz przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Prawo jazdy kat. C  i CE  oraz przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy” Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „SZANSA NA ZATRUDNIENIE” nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w poniższych załącznikach:… Read more »

zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Księgowy” wraz z egzaminem dla 6 osób w trybie online.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Księgowy” wraz z egzaminem  dla 6 osób  w trybie online” Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „SZANSA NA ZATRUDNIENIE” nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w poniższych załącznikach: Zapytanie… Read more »

zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik utrzymania czystości z uprawnieniami SEP do 1KV i uprawnieniami cieplnymi””

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Pracownik utrzymania czystości  z uprawnieniami SEP do 1KV i uprawnieniami cieplnymi””. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. “NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szczegóły dotyczące postępowania znajdują… Read more »

zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia „„PRACOWNIK GOSPODARCZY z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „„PRACOWNIK GOSPODARCZY z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV” Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. “NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się… Read more »

Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w kryteriach oceny ofert: Oferowana cena za wykonanie usługi [60%] i doświadczenie Oferenta w prowadzeniu szkoleń z danej części postępowania na którą oferent składa ofertę [40%]. Z… Read more »

rozstrzygnięcie postępowania na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR  w cenie brutto 3000,00 zł. Oferta spełnia wymogi formalne, jej cena jest niższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

postępowanie na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. i Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w cenie brutto (po negocjacjach) 8000,00 zł. Oferta spełnia wymogi Zamawiającego, jej cena po negocjacjach jest równa kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe – usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT” w ramach projektu „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się tutaj  

Postępowanie na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base” w ramach projektu „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się tutaj  

Postępowanie na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkoleń „BRUKARZ z egzaminem czeladniczym” i „PRACOWNIK REMONTOWO BUDOWLANY z egzaminem czeladniczym”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkoleń „BRUKARZ z egzaminem czeladniczym” i „PRACOWNIK REMONTOWO BUDOWLANY z egzaminem czeladniczym” w ramach projektu „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pełna treść zapytania ofertowego Załączniki

Usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT” w ramach projektu „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pełna treść zapytania ofertowego Załączniki  

Rekrutacja na szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” oraz „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT”dla klientów MOPS w Lubartowie

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Szkolenia.

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV”  oraz „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT” realizowane w ramach projektu pt. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY!”, skierowanego do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 17 lutego do 3 marca 2020r…. Read more »

Postępowanie na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” w ramach projektu „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, prowadzona w trybie rozeznania rynku Pełna… Read more »

postępowanie na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń “Operator podestów ruchomych” z egzaminem UDT

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator podestów ruchomych” z egzaminem UDT w ramach projektu “Szansa na zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaproszenie Załączniki

postępowanie na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator suwnic sterowanych z kabiny – I S” z egzaminem UDT

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator suwnic sterowanych z kabiny – I S” z egzaminem UDT w ramach projektu “Szansa na zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaproszenie Załączniki

Postępowanie na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Spawanie metodą TIG i MAG ” z egzaminem kwalifikacyjnym dla 2 osób.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Spawanie metodą TIG i MAG ” z egzaminem kwalifikacyjnym dla 2 osób. Pełna treść zapytania ofertowego Załączniki Postępowanie prowadzone jest ramach projektu pt. „SZANSA NA ZATRUDNIENIE” nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.  

postępowanie na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator koparek jednonaczyniowych klasa III””

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator koparek jednonaczyniowych klasa III”” w ramach projektu “Szansa na zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pełna treść postępowania Załączniki

szukamy wykonawcy usługi szkoleniowej – prawo jazdy kat C lub C+E i przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Prawo jazdy kat. C lub C+E i przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy”. Pełna treść zapytania Załączniki Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „SZANSA NA ZATRUDNIENIE” nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.  

Zaproszenie do złożenia oferty na “Usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL Base”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL Base”. Zamówienie realizowane jest  w ramach projektu pt. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Pełna treść zapytania załączniki  

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT. Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Szansa na zatrudnienie” nr 113/RPLU.10.4.00-06-0018/18-00 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego… Read more »

Rozstrzygnięcie postępowania na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „PRACOWNIK GOSPODARCZY z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, iż w powyższym postępowaniu w zakresie części I – IV wybrano nw. oferty część I A-Graf Janusz Potocki, Baranówka, data wpływu 23.09.2019r., cena 400,00 zł część II Tomasz Mika, Siedliska, data wpływu 23.09.2019r., cena 3.600,00 zł część III Kazimierz Kukier, Lubartów, data wpływu 24.09.2019r., cena 2.000,00 zł część IV A-Graf Janusz Potocki, Baranówka, data… Read more »

Rekrutacja na szkolenie „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” dla klientów MOPS w Lubartowie

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Szkolenia.

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” realizowane w ramach projektu pt. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY!”, skierowanego do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 27 września do 14 października 2019r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj – zakładka „Dokumenty do pobrania”…. Read more »

Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług psychologicznych w projekcie  „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY”  nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00   realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne Pełna treść postępowania dostępna jest tutaj  

Rekrutacja na szkolenie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV” dla klientów MOPS w Lubartowie

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Szkolenia.

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV”  realizowane w ramach projektu pt. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY!”, skierowanego do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 30 sierpnia do 12 września 2019r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest… Read more »

zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych

Posted by & filed under Bez kategorii.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę oraz rozładunek do magazynu LFR zlokalizowanego w Lublinie różnego sprzętu biurowego i artykułów oraz tonerów i wkładów drukujących. Pełna treść zaproszenia Informacja o zmianie treści zaproszenia do złożenia oferty 1. Druk formularza ofertowego 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 3. Wzór umowy