WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ DLA MAŁOPOLSKI (dla START-UP)

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, że od dn. 18.02.2021 r. wznawiamy nabór wniosków o Pożyczkę dla Małopolski (dla start-upów) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Małopolskie 2014-2020. Pożyczki mogą być udzielane zarówno na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, jak i na cele inwestycyjne. Szczegóły oferty na stronie Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji… Read more »

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR (WOJ.LUBELSKIE)

Posted by & filed under Pożyczki dla firm.

Informujemy, że w dn. 13 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 wstrzymujemy nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR dla MŚP posiadających siedzibę oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. lubelskiego z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców pożyczką płynnościową,… Read more »

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR (WOJ.LUBELSKIE)

Posted by & filed under Pożyczki dla firm.

Informujemy, że od dn. 12 stycznia 2021 r. od godz. 8.00 wznawiamy nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR dla MŚP posiadających siedzibę oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. lubelskiego z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Wniosek, dostępny na stronie www.pożyczkaunijna.pl można składać: a)… Read more »

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR (woj. podkarpackie i świętokrzyskie)

Posted by & filed under Pożyczki dla firm.

Informujemy, że od dn. 17-12-2020 r., od godz. 08.00 wznawiamy nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR /woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie/ Wnioski można składać: osobiście w biurze Funduszu Pożyczkowego w Rzeszowie, przy Al. Krzyżanowskiego 6a/8. Biuro czynne w godzinach: 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku osobiście w biurze Funduszu Pożyczkowego w Kielcach, przy ul. Staszica… Read more »

Od 1 grudnia 2020 r. nowe limity pożyczek w programie Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Od 1 grudnia 2020 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 103 378,60 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 31 013,58 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2020 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2020 r.). Zapraszamy do kontaktu.

nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR (woj. świętokrzyskie i podkarpackie)

Posted by & filed under Pożyczki dla firm.

Informujemy, że od dn. 19.10.2020 r., od godz. 8.00 rozpoczynamy nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR /woj. świętokrzyskie i podkarpackie/ ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wnioski można składać: – osobiście w biurach Funduszu Pożyczkowego odpowiednio dla województwa w: Rzeszowie, przy Al. Krzyżanowskiego 6a/8, Kielcach, przy ul. Staszica 1 lok. 106-107, Biura czynne w… Read more »

Nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR dla MŚP (woj. lubelskie)

Posted by & filed under Bez kategorii.

Informujemy, że od dn. 7 października br. (środa) od godz. 8.00 rozpoczynamy nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR dla MŚP posiadających siedzibę oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. lubelskiego z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Wnioski można składać: – osobiście w biurze Funduszu… Read more »

Nowe limity pożyczek w programie Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Od 1 września 2020 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 100 489,60 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 30 146,88 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r.). Zapraszamy do kontaktu.

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (POIR) WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

Posted by & filed under Bez kategorii.

W dniu dzisiejszym, tj. 14-07-2020 r. od godz. 16.00 uruchomiony zostanie nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). O pożyczkę mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego lub podkarpackiego, znajdujący się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii… Read more »

POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WOJ. PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki w ramach programu  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnej puli środków. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,03 lub 0,01 % w zależności od statusu Wnioskodawcy…. Read more »

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ DLA MAŁOPOLSKI _RPOWM

Posted by & filed under Bez kategorii.

W dniu dzisiejszym, tj. 30-06-2020 r. rozpoczynamy nabór wniosków o pożyczkę dla Małopolski dla start-up ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie… Read more »

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ PONADREGIONALNĄ (POIR)

Posted by & filed under Bez kategorii.

W dniu dzisiejszym, tj. 25-06-2020 r. od godz. 12.00 wznowiony został nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ponadregionalną ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). O pożyczkę mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę w jednym z województw: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, znajdujący się w trudnej sytuacji… Read more »

Pożyczki dla MŚP działających krócej niż 24 m-ce z woj. małopolskiego

Posted by & filed under Bez kategorii.

W ciągu najbliższych dni planowane jest podpisanie umowy z BGK na udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na rynku krócej niż 24 m-ce oraz prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. W związku z tym przewidujemy otwarcie naboru wniosków już w czerwcu. Kontakt z naszymi Doradcami: https://pożyczkaunijna.pl/kontakt/krakow/

POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE

Posted by & filed under Bez kategorii.

Szanowni Klienci! W związku z ogromnym zainteresowaniem tzw. pożyczkami płynnościowymi zdarza się, że Państwa telefony nie zostają przez nas odebrane natychmiastowo. Wynika to zarówno z natłoku rozmów telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych) jak i jednoczesnej, osobistej obsługi Klientów, a także bieżącej pracy nad dotychczas złożonymi wnioskami. W przypadku utrudnionego kontaktu, zachęcamy do pozostawienia nam wiadomości za… Read more »

WSPARCIE W STARCIE- obniżenie oprocentowania pożyczek na rozpoczęcie działalności

Posted by & filed under Bez kategorii.

W związku z obniżeniem stopy procentowej, od dnia 1 czerwca br. oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wynosić będzie odpowiednio 0,03% oraz 0,01%. Ponadto na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r., od dnia dzisiejszego… Read more »

nabór wniosków o pożyczkę płynnościową dla MŚP w województwie podkarpackim

Posted by & filed under Bez kategorii.

Informujemy, że 29 maja br. Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy podpisanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, dotyczący wprowadzenia do oferty tzw. pożyczki płynnościowej dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.pożyczkaunijna.pl

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DOSTĘPNA W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Posted by & filed under Bez kategorii.

W związku z zawieszeniem naboru wniosków na pożyczkę płynnościową ze środków Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020, informujemy, że aktualna oferta Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju obejmuje również tzw. pożyczki płynnościowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Szczegóły na stronie www.pożyczkaunijna.pl

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DLA MŚP Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Posted by & filed under Bez kategorii.

W najbliższych dniach Lubelska Fundacja Rozwoju uruchomi nabór wniosków o pożyczkę płynnościową dla MŚP w województwie świętokrzyskim. Informujemy, że w dniu dzisiejszym  Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy podpisanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, dotyczący wprowadzenia do oferty tzw. pożyczki płynnościowej dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Zachęcamy… Read more »

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DOSTĘPNA W RAMACH RPO

Posted by & filed under Bez kategorii.

W związku z zawieszeniem naboru wniosków na pożyczkę płynnościową ze środków Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020, informujemy, że aktualna oferta Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju obejmuje również tzw. pożyczki płynnościowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Obecnie nabór wniosków trwa dla woj. lubelskiego i małopolskiego. Wkrótce pożyczki płynnościowe zostaną  również uruchomione w województwie świętokrzyskim i podkarpackim…. Read more »

Zmiana Regulaminu pożyczek w ramach programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w celu niwelowania negatywnych skutków wirusa COVID-19 na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorców korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, na podstawie 15zzf2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi… Read more »

ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ COVID -19 DLA MŚP

Posted by & filed under Bez kategorii.

W związku z przekroczeniem pułapu 150 % wartości środków przeznaczonych na pożyczkę płynnościową COVID-19, od dn. 07-05-2020 r., godz.16.00 LFR zawiesza przyjmowanie wniosków. Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której będą zamieszczane aktualne informacje, w tym o ewentualnym wznowieniu naboru wniosków.

Lubelska Fundacja Rozwoju uruchomiła nabór wniosków o pożyczkę płynnościową dla MŚP

Posted by & filed under Bez kategorii.

Pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej lub są nią zagrożeni. Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki są finansowane z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, opłaty za towar i… Read more »

KOLEJNA ZMIANA OPROCENTOWANIA POŻYCZEK W RAMACH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

W związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli NBP od dnia 9 kwietnia 2020 r. zmianie uległo oprocentowanie pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Oprocentowanie pożyczek od dnia 9 kwietna br. wynosi: 2) 0,06 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla: a) pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej… Read more »

INFORMACJA W SPRAWIE COVID-19 “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zważywszy na obecną sytuację panującą w kraju wynikającą z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 (tzw. „koronawirus”), mamy na uwadze, iż aktualna sytuacja polskich przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność z wykorzystaniem środków Programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie” (Program), wymaga niezwłocznego wprowadzenia pakietu ulg skierowanych do pożyczkobiorców. Wobec powyższego, w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii koronawirusa, BGK… Read more »

KOMUNIKAT W SPRAWIE COVID-19 – POŻYCZKA UNIJNA

Posted by & filed under Bez kategorii.

Mając na celu minimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego jaki powstał w następstwie epidemii koronawirusa COVID-19 Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o. podjęły decyzję o następujących działaniach: W okresie od dnia 31-03-2020 r. do 30-06-2020 r. obniżona zostanie wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie kapitału do wysokości stopy referencyjnej, wskazanej w Regulaminie… Read more »

OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA POŻYCZEK W RAMACH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Bez kategorii.

W związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli NBP (wysokość stopy redyskonta weksli wynosić będzie 1,05%), od dnia 18 marca 2020 r. zmianie ulegnie oprocentowanie pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Oprocentowanie pożyczek od dnia 18 marca br. wynosi: 2) 0,11 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)… Read more »

KOMUNIKAT – OD 16 MARCA 2020 LFR oraz Biuro Konsula Honorowego RFN ogranicza bezpośrednie załatwianie spraw

Posted by & filed under Bez kategorii.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca br.,  biura Lubelskiej Fundacji Rozwoju ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum. Nasi pracownicy są dla Państwa dostępni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie kontakty: http://www.lfr.lublin.pl/kontakt http://www.pożyczkaunijna.pl Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, osoby zainteresowane… Read more »

Informacja dla klientów Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Posted by & filed under Bez kategorii.

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w biurach Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Wszelkie sprawy niewymagające osobistego kontaktu prosimy załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie. Numery telefonów oraz adresy e- mail znajdą Państwo na stronie: http://www.lfr.lublin.pl/kontakt http://www.pożyczkaunijna.pl    

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” w woj. podkarpackim i małopolskim

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Bez kategorii.

Informujemy, iż Lubelska Fundacja Rozwoju, na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze w Programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu… Read more »

ELEKTRONICZNY SYSTEM SKŁADANIA WNIOSKÓW

Posted by & filed under Bez kategorii.

Z przyjemnością informujemy o udogodnieniu związanym ze składaniem wniosków o pożyczkę w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Wnioskodawcy mogą składać wnioski osobiście, pocztą/kurierem ale także w postaci elektronicznej tj. plików podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skanów dokumentów podpisanych tradycyjnie. Wystarczy zarejestrować się do systemu i załączyć przygotowane dokumenty. PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE… Read more »

“Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – spotkanie informacyjne

Posted by & filed under Bez kategorii.

Przypominamy, że już jutro tj. 31 października o godz. 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla osób/podmiotów zainteresowanych uzyskaniem pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej/utworzenie stanowiska pracy w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 10.00 w siedzibie LFR, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin. Osoby zainteresowane udziałem… Read more »

Jak ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie działalności – SPOTKANIA INFORMACYJNE

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Przypominamy, że Lubelska Fundacja Rozwoju pełniąca rolę Pośrednika finansowego w programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” organizuje cotygodniowe spotkania informacyjne dla osób/podmiotów zainteresowanych uzyskaniem pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej/utworzenie stanowiska pracy. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 10.00 w siedzibie LFR, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI TRENERSKIEJ – PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA “Specjalista/ka ds. kadr z egzaminem ECDL Base””

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenia szkolenia “Specjalista/ka ds. kadr z egzaminem ECDL Base”” Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w poniższych załącznikach. Pełna treść postępowania Załączniki  Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt: ” Szansa na zatrudnienie” realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 w ramach Regionalnego Programu… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenie szkolenia “Monter/ka instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1kV”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenia szkolenia “Monter/ka instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1kV” Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w poniższych załącznikach. Pełna treść postępowania Załączniki Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt: ” Szansa na zatrudnienie” realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 w ramach Regionalnego… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA “PRAWO JAZDY KAT. C + KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ NA PRZEWÓZ RZECZY’

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn “Prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy” Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w poniższych załącznikach Pełna treść postępowania Załączniki Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt: ” Szansa na zatrudnienie” realizowanym na podstawie umowy… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia “Operator – koparko – ładowarki klasa III”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn “Operator koparko – ładowarki klasa III” Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w poniższych załącznikach Pełna treść postępowania Załączniki Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt: ” Szansa na zatrudnienie” realizowanym na podstawieumowy o dofinansowanie projektu nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 w ramach… Read more »

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

W związku ze zbliżającym się “DNIEM INNOWACJI SPOŁECZNYCH” serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.   W dniu  13 czerwca 2019 r. podczas Dnia Innowacji zaprezentowane zostaną szerokiemu gronu  nowatorskie rozwiązania  wspierające osoby młode w odnalezieniu się na rynku pracy wypracowane w ramach realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie projektu „Mikro… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz wyboru trybu postępowania.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyboru trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi dot. organizacji i przeprowadzenia panelu dyskusyjnego podczas konferencji.   Pełna treść zaproszenia.   Załączniki.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przygotowanie i promocja materiałów filmowych dotyczących 8 Innowacji społecznych wybranych do upowszechnienia w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę Przygotowania i promocji materiałów filmowych dotyczących 8 Innowacji społecznych wybranych do upowszechnienia w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”.   Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyboru trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi dot. przygotowania i promocji materiałów filmowych dot. 8 innowacji społecznych wybranych do upowszechnienia w projekcie “Mikro innowacje – makro korzyści współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Pełna treść zapytania. Formularz oferty.

Zaproszenie do złoęznia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi przygotowania materiałów promocyjnych projektu.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu “Mikro innowacje – makro korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Pełna treść zaproszenia. Załączniki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU CELEM WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI CATERINGOWEJ.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej  przy wyłonieniu wykonawcy  usługi cateringowej w postaci serwisu kawowego i lunchu podczas organizowanego seminarium dla projektu “Mikro innowacje Makro korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Załączniki: Pełna treść zaproszenia Formularz oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU CELEM USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY WYŁONIENIU WYKONAWCY USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyboru trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi dot. przygotowania materiałów promocyjnych projektu “Mikro innowacje Makro korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Załączniki: Pełna treść zaproszenia Formularz cenowy

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi cateringowej.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyboru trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi dot. usługi cateringowej w postaci serwisu kawowego i lunchu podczas organizowanego seminarium dla projektu “Mikro innowacje Makro korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Załaczniki: Pełna treść zaproszenia. Formularz oferty cenowej.

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy na wynajem sali audytoryjnej na terenie miasta Lublin.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyboru trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi dot. wynajmu Sali audytoryjnej na terenie miasta Lublin dla projektu „Mikro innowacje Makro korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.       Załączniki: Pełna treść zaproszenia. Formularz oferty cenowej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DNIA 24 grudnia 2018 r.

Posted by & filed under Bez kategorii.

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. biuro Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 w Lublinie będzie nieczynne. Zapraszamy do biur przy ul. Wallenroda 4C lub  Zana 41 w Lublinie, które w tym dniu będą czynne. Za utrudnienia przepraszamy.      

Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na asystę merytoryczną profesjonalnej ekipy filmowej podczas przygotowywania materiału filmowego przez młodzież.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na asystę merytoryczną  profesjonalnej ekipy filmowej podczas przygotowywania materiału filmowego przez młodzież. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie strony internetowej “Szkoły Społecznej Uważności”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie strony internetowej “Szkoły Społecznej Uważności” Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…. Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego po spektaklu z udziałem ekspertów i publiczności.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów i publiczności. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie materiału filmowego na temat spektaklu oraz o metodzie stanowiącej przedmiot projektu.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przygotowanie materiału filmowego na temat spektaklu oraz o metodzie stanowiącej przedmiot projektu. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie recenzji eksperckiej oraz analiza mechaniki prototypowej wersji gry edukacyjnej

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie recenzji eksperckiej oraz analiza mechaniki prototypowej wersji gry edukacyjnej. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badania użytkowników aplikacji mobilnej “Generator Nawyków”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badania użytkowników aplikacji mobilnej “Generator Nawyków”. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ MENTORINGU

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę mentoringu. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Pełna treść zapytania.  … Read more »

Zapytanie ofertowe- Wyprodukowanie (nagranie i montaż) reportażu filmowego.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na wyprodukowanie reportażu filmowego Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Pełna treść… Read more »

Zapytanie ofertowe- Usługa ekspercka z zakresu stosowania ochrony danych osobowych.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę ekspercką z zakresu stosowania ochrony danych osobowych. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu… Read more »

ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie i przeprowadzenie testów aplikacji webowej “Profily”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie testów aplikacji webowej Profily (profilowanie zawodowe na podstawie próbki pisma). Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Szkoły Społecznej Uważności wraz z przekazaniem praw autorskich.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej szkoły Społecznej Uważności wraz z przekazaniem praw autorskich Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu na temat przygotowanych materiałów filmowych zgodnie z przygotowaną koncepcją.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu na temat przygotowanych materiałów filmowych zgodnie z przygotowaną koncepcją.   Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 3 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia ofertyna przeprowadzenie 3 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych.   Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie opinii  o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach… Read more »

OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYMI POŚREDNIKAMI !

Posted by & filed under Bez kategorii.

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi pośrednikami! Otrzymujemy informacje, że z przedsiębiorcami kontaktują się osoby oferujące sprzedaż publikacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy UE powołujące się przy tym na Lubelską Fundację Rozwoju. Informujemy że Fundacja nie prowadzi tego typu działalności a osoby, które składają takie propozycje i przedstawiają się jako pracownicy naszej Fundacji czynią to w sposób… Read more »

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ IV NABÓR WNIOSKÓW

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór IV). Załącznik nr 6 lista wniosków ze wskazaniem wyłonionych do dofinansowania_IV nabór WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór IV).   Załącznik nr 6 lista wnioskow IVnabor_do prot_20072018   WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.  

Rozstrzygnięcie postępowania na “Ocenę prototypowej wersji produktu “Poradnika realizacji programu “Smak zawodu”” wraz z narzędziami pomiarowymi i badawczymi (etap I) oraz opracowanie finalnej wersji ,,Podręcznika realizacji programu – Smak zawodu” (etap II)

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pani Iwony Lipiec w kwocie 2 500,00 zł.   Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.   Dziękujemy za udział w postępowaniu.

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Bez kategorii.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe  złożonych przez Uczestników projektu (nabór IV). WSTĘPNY PROTOKÓŁ_KOW_IV Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie… Read more »

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór IV). Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności przysługuje… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej formy wsparcia – długofalowej pomocy innowatorowi ze strony mentora, dla wzrostu efektywności procesu rozwijania i testowania pomysłu innowacyjnego, w ramach inkubatora innowacji społecznych utworzonego przez Lubelską Fundację Rozwoju.   Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści”… Read more »

IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach IV naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 22.06.2018  do 05.07.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera…. Read more »

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR IV) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór IV). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 11.06.2018 do 22.06.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul…. Read more »

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór III).   Załącznik nr 6 lista wnioskow III nabor_do prot_na www   WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV)

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III) OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Start w przedsiębiorczość” (nabór IV). Poniżej ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu.   SWP_Ostateczny protokół z rekrutacji do projektu_IVnabór

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ III NABÓR WNIOSKÓW (PROJEKT “MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”)

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

  Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór III). Załącznik nr 6 lista wniosków ze wskazaniem wyłonionych do dofinansowania_III nabór WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór III). Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności przysługuje… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie testowania „Modelowego programu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową” w ramach realizowanej mikroinnowacji społecznej „Trampolina sukcesu! Modelowy program współpracy pracodawcy z szkołą zawodową”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty Przeprowadzenie testowania  „Modelowego programu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową” w ramach realizowanej mikroinnowacji społecznej „Trampolina sukcesu! Modelowy program współpracy pracodawcy z szkołą zawodową” Zamówienie związane z realizacją projektu innowacyjnego mającego na celu wypracowanie efektywnego i kompleksowego modelu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową. Model lub jego części po opracowaniu i przetestowaniu będzie… Read more »

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe  złożonych przez Uczestników projektu (nabór III).   WSTĘPNY PROTOKÓŁ_KOW_III_   Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych… Read more »

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Zamościu

Posted by & filed under Bez kategorii.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się w Zamościu 21 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu (ul. Partyzantów 3, Zamość). W trakcie spotkania poznają Państwo: 1.        Wsparcie dla firm z Programu Inteligentny… Read more »

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach II i III naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy).   Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 05.03.2017 do 16.03.2017 r. osobiście lub… Read more »

Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę : część I:  Mika Tomasz  – cena 2 370,00zł część II:  A- Graf Janusz Potocki  – cena 2 400,zł Są to jedyne oferty złożone w postępowaniu. Oferty spełniają wymogi formalne, Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór II).   Załącznik nr 6 lista wnioskow II nabor_do prot_19022018_na stronę WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR III) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór III). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.02.2018 r. do 08.03.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju,… Read more »

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

  Do 16 lutego 2018 r.  przedłużamy nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej! Rekrutację do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (mieszkańcy woj. lubelskiego) prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin, Rynek 7, tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16, 81 528 53 19 oraz partnerzy projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty – usługa trenerska przeprowadzenia szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” Pełna treść zapytania_konserwator Wzór oferty_konserwator Pozostałe załączniki_konserwator Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Młodzi aktywne na rynek pracy” nr POWR.01.02.01-06-0075/16 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie bloku tematycznego “Procedury i rozliczenia czasu pracy kierowców”na szkoleniu “Rozliczanie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie bloku tematycznego “Procedury i rozliczenia czasu pracy kierowców”na szkoleniu “Rozliczanie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL”   Pełna treść postępowania Wzór oferty Pozostałe załączniki Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Młodzi aktywne na rynek pracy” nr POWR.01.02.01-06-0075/16 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych… Read more »

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór II). WSTĘPNY PROTOKÓŁ BIZNESPLANY_KOW_II Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na… Read more »

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór I).   Załącznik nr 6 lista wnioskow_2912018_na www   WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.  

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Do 31 stycznia 2018 r. przedłużamy IV nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie Lubelskiej  Fundacji  Rozwoju, Lublin, Rynek 7, tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16, 81 528 53 19. DO ZŁOŻENIA FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE… Read more »

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór II). Załącznik nr 6 lista wnioskow ze wskazaniem wyłonionych do dofinansowania (nabór II) WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną… Read more »

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór I). WSTĘPNY PROTOKÓŁ BIZNESPLANY_KOW_I Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na… Read more »

IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, w szczególności kobiety zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Formularze rekrutacyjne w ramach IV naboru należy składać w terminie: 1 luty 2018 – 14 luty 2018   Szczegółowe… Read more »

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III)

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Start w przedsiębiorczość” (nabór III). Poniżej ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu. SwP_III_Ostateczny protokół z rekrutacji do projektu  

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór II). WSTĘPNY PROTOKÓŁ_KOW_II Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie… Read more »

II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach I i II naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od  08.01.2018 do 19.01.2018 r. osobiście lub… Read more »

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł  – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór I). Załącznik nr 6 lista wniosków ze… Read more »

IV uzupełniający nabór formularzy – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Posted by & filed under Bez kategorii.

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy w tym  osoby odchodzące z rolnictwa zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Start w przedsiębiorczość”  . Formularze rekrutacyjne w ramach IV naboru należy składać w terminie: 4 stycznia  2018 – 18 stycznia  2018 Szczegółowe informacje oraz… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość ” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej „Start w przedsiębiorczość” (nr RPLU.09.03.00-06-0149/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem wyboru: Marek Świć Impact Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu,… Read more »

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach I naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 11.12.2017 do 22.12.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera…. Read more »

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR II)

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór II). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 06.12.2017 do 19.12.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul…. Read more »

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór I).   Wstępny protokół z posiedzenia KOW   Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nr RPLU.09.03.00-06-0150/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.   Wybrane oferty wraz z uzasadnieniem wyboru (odrębnie dla poszczególnych części postępowania/miejsc… Read more »

ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt. “Start w przedsiębiorczość”   nr RPLU.09.03.00-06-0149/16 realizowanego w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem niniejszego zamówienia jest realizacja usług doradczych dla 46 uczestników projektu “Start w… Read more »

ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł…” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt. „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” nr RPLU.09.03.00-06-0150/16 realizowanego w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem niniejszego zamówienia jest realizacja usług doradczych dla 122… Read more »

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR I)

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór I). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.10.2017 do 06.11.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul…. Read more »

SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” W PAŹDZIERNIKU 2017

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. zł na sfinansowanie działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy. Miejsca i daty najbliższych spotkań: 17… Read more »

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES- MÓJ SUKCES”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Do 13 października 2017 r. przedłużamy III nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Rekrutację do projektu prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin, Rynek 7, tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16, 81 oraz partnerzy projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przeznaczonych dla uczestników projektu „“Start w przedsiębiorczość” (nr RPLU.09.03.00-06-0149/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.   Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem wyboru: Marek Świć IMPACT Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przeznaczonych dla uczestników projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nr RPLU.09.03.00-06-0150/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.   Wybrane oferty wraz z uzasadnieniem wyboru (odrębnie dla poszczególnych… Read more »

III nabór formularzy – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Posted by & filed under Bez kategorii.

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projektach realizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju. Formularze rekrutacyjne w ramach III naboru do projektów: „Start w przedsiębiorczość” oraz „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” należy składać w terminie: od… Read more »

ZAPYTANIE OFERTOWE-Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt. „Start w przedsiębiorczość” nr RPLU.09.03.00-06-0149/16 realizowanego w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem niniejszego zamówienia jest realizacja usług doradczych dla 55 uczestników projektu „Start w przedsiębiorczość”… Read more »

ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł…”na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt. „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” nr RPLU.09.03.00-06-0150/16 realizowanego w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem niniejszego zamówienia jest realizacja usług doradczych dla 150 uczestników… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w projekcie „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług w projekcie „Start w przedsiębiorczość” (nr RPLU.09.03.00-06-0149/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Kategorie zamówień publicznych: 1. Materiały szkoleniowe na szkolenie (teczka, długopis, notatnik). 2. Materiały szkoleniowe – podręczniki. 3. Usługi gastronomiczne (przerwa kawowa i posiłek) na szkoleniach i warsztatach… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nr RPLU.09.03.00-06-0150/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Kategorie zamówień publicznych: 1.       Materiały szkoleniowe na szkolenie (teczka, długopis, notatnik) 2.       Materiały szkoleniowe – podręczniki 3.       Usługi gastronomiczne… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG w projekcie „Start w przedsiębiorczość

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie  9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Kategorie zamówień publicznych: 1. Materiały szkoleniowe na szkolenie (teczka, długopis, notatnik) 2. Materiały szkoleniowe – podręczniki 3. Usługi gastronomiczne (przerwa kawowa i posiłek) na szkoleniach i warsztatach 4. Przeprowadzenie dwóch  szkoleń „Mój start w przedsiębiorczość”… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG w projekcie „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie  9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Kategorie zamówień publicznych: 1. Materiały szkoleniowe na szkolenie (teczka, długopis, notatnik) 2. Materiały szkoleniowe – podręczniki 3. Usługi gastronomiczne (przerwa kawowa i posiłek) na szkoleniach i warsztatach (lokalizacje: Lublin, Kraśnik, Krasnystaw, Radzyń Podlaski, Opole… Read more »

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa w projekcie  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie  9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,… Read more »

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA w projekcie „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa w projekcie  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie  9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. świadczenia usługi polegającej na diagnozie kompetencji zawodowych Kandydatów/tek w projekcie „Start w przedsiębiorczość”. Postępowanie związane jest z realizacją projektu „Start w przedsiębiorczość” (nr RPLU.09.03.00-06-0149/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dziękujemy Oferentom za udział w… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. świadczenia usługi polegającej na diagnozie kompetencji zawodowych Kandydatów/tek w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” . Postępowanie związane jest z realizacją projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nr RPLU.09.03.00-06-0150/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu… Read more »

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu… Read more »

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W PROJEKCIE „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu… Read more »

II nabór formularzy – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projektach. Formularze rekrutacyjne w ramach II naboru do projektów: „Start w przedsiębiorczość” oraz „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” należy składać w terminie: od 30 czerwca 2017 r. do… Read more »

JUŻ WKRÓTCE NOWE NABORY DO PROJEKTÓW DLA CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Posted by & filed under Bez kategorii.

Wszystkich zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do przygotowywania formularzy zgłoszeniowych do projektów realizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju. Rekrutacja w ramach II naboru ruszy jeszcze w czerwcu br. Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej LFR oraz Partnerów. Przypominamy: Rekrutację do projektu „Start w przedsiębiorczość” (mieszkańcy powiatu M. Lublin i powiatu lubelskiego) prowadzi Lubelska Fundacja… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- diagnoza kompetencji zawodowych w projekcie “Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji zawodowych osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi polegającej na diagnozie kompetencji zawodowych Kandydatów/tek w projekcie „Start w przedsiębiorczość” mającym na celu przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego.   Pliki do pobrania: zaproszenie… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- diagnoza kompetencji zawodowych w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji zawodowych osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi polegającej na diagnozie kompetencji zawodowych Kandydatów/tek w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” mającym na celu przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji i wsparcia… Read more »

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KANDYDATÓW DO PROJEKTU “START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług polegających na diagnozie kompetencji zawodowych Kandydatów/tek w projekcie „Start w przedsiębiorczość” mającym na celu przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego.   Pełna treść zapytania

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KANDYDATÓW DO PROJEKTU “MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES-MÓJ SUKCES”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług polegających na diagnozie kompetencji zawodowych Kandydatów/tek w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” mającym na celu przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego. Pełna treść zapytania    

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKTACH DOTACYJNYCH

Posted by & filed under Bez kategorii.

Do 26 maja br. przedłużamy nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej! Rekrutację do projektu „Start w przedsiębiorczość” (mieszkańcy powiatu M. Lublin i powiatu lubelskiego) prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin, Rynek 7, tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16, 81 528 53 19. Rekrutację do projektu „Mój pomysł –… Read more »

Spotkanie dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej

Posted by & filed under Bez kategorii.

Główny Punkt Informacyjny FE Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie organizuje w dniu 29.05.2017 r. (poniedziałek) spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej na II piętrze, przy ul. Stefczyka 3B w godz. 10.00-13.00. Poniżej link do informacji o spotkaniu oraz formularza elektronicznego: http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-512-spotkanie_informacyjne_fundusze.html W trakcie  spotkania przekazane… Read more »

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie. Pierwsze nabory w ramach dwóch realizowanych projektów zostaną przeprowadzone zostaną w terminie od 4 do 19 maja 2017r. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dla: mieszkańców powiatu lubelskiego i miasta Lublin… Read more »