Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Inne usługi finansowe

Ostatnie akutalności
życzenia świąteczne
Spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz owocnej...
spotkanie informacyjne nt. projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, które odbędzie się 29 listopada 2017...
Oferta pożyczkowa dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego
Przedsiębiorców z województwa podkarpackiego zainteresowanych niskooprocentowaną pożyczką na rozwój działalności gospodarczej zapraszamy do Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Rzeszowie....
Pożyczka na Rozwój Turystyki
Lubelska Fundacja Rozwoju w dn. 28-09-2017 r. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka...

Lubelska Fundacja Rozwoju wraz z Polskim Funduszem Gwarancyjnym Sp. z o.o. – spółką zależną od LFR, oferuje wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym oraz bezzwrotnym (dotacje). Wsparcie dotacyjne w ofercie LFR jest związane z pełnieniem funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, a także współpracy z ośrodkami otoczenia biznesu i nauki, wspierającymi rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego, świadczymy kompleksowe usługi finansowe dopasowane do różnego rodzaju wymagań i potrzeb przedsiębiorców.

Bezzwrotne wsparcie w formie dotacji w ofercie Lubelskiej Fundacji Rozwoju związane jest z wdrażaniem w Regionie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Głównym celem programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Lubelska Fundacja Rozwoju pełni zadania RIF od roku 2001 – w ramach programów przedakcesyjnych  a następnie funduszy strukturalnych, skierowanych do sektora MŚP, mających na celu pomoc finansową udzielaną w postaci bezzwrotnych dotacji.

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju ma na celu wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, poprzez umożliwienie im dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusz udziela wsparcia w postaci pożyczek przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej, m.in. niskooprocentowanych pożyczek preferencyjnych w ramach pomocy de minimis. Środki z pożyczki mogą finansować zarówno majątek trwały, jak i obrotowy firmy.

Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. ułatwia przedsiębiorcom dostęp do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki, a także inne instytucje finansowe. Oferta Funduszu obejmuje udzielanie poręczeń kredytów przyznawanych przez banki przedsiębiorcom z sektora MŚP i jest skierowana do podmiotów posiadających siedzibę, prowadzących działalność oraz realizujących inwestycje na terenie województwa lubelskiego.

W ciągu 25 lat działalności LFR zdobyła ogromne doświadczenie w zakresie świadczenia usług finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dane przedstawione poniżej odzwierciedlają skalę udzielonego dotychczas wsparcia:

  • dotacje z funduszy UE – łącznie zawarto 2439 umów na kwotę 1,12 mld PLN.
  • pożyczki, w ramach Funduszu Pożyczkowego LFR – udzielono ponad 2 800 pożyczek o wartości blisko 190 mln PLN.

Dodatkowo Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. udzielił ponad 2 200 poręczeń na łączną kwotę 476 mln PLN.