Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

5 mln zł – rusza nabór wniosków do programu „Granty na Eurogranty”

Najnowsze wydarzenia
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
5 mln zł – rusza nabór wniosków do programu „Granty na Eurogranty”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do programu „Granty na Eurogranty”. Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Nabór potrwa do 12 stycznia 2021 r.

O dofinansowanie w wysokości do 280 060 zł mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

Bez wkładu własnego

Ubiegający się o grant w poddziałaniu 2.3.6 POIR 2014-2020 mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Na początek w puli konkursowej znalazło się 5 mln zł – w tym 1 mln dla projektów z woj. mazowieckiego i 4 mln zł dla pozostałych województw.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu,
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE,
  • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach,
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.

Nabór do programu jest ciągły i trwa 1 rok (podzielony jest na miesięczne rundy).

Programy Ramowe UE mają na celu m.in. zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i konkurencyjności MŚP. A zwiększenie uczestnictwa polskich firm i uczelni w programach KE stanowi jeden z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dokumentu państwa polskiego w obszarze polityki gospodarczej.

Więcej informacji.