rozstrzygnięcie postępowania na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR  w cenie brutto 3000,00 zł. Oferta spełnia wymogi formalne, jej cena jest niższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (POIR) WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

Posted by & filed under Bez kategorii.

W dniu dzisiejszym, tj. 14-07-2020 r. od godz. 16.00 uruchomiony zostanie nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). O pożyczkę mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego lub podkarpackiego, znajdujący się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii… Read more »

Wirtualne spotkania z firmami tajwańskimi

Posted by & filed under Bez kategorii.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach online z tajwańskimi firmami, które 6 sierpnia 2020 r. zorganizuje ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem wydarzenia jest Tajwańska Rada Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA). Wydarzenie adresowane jest do firm i innych podmiotów działających w branży IT i medycznej, m. in. w podsektorach: urządzenia rehabilitacyjne i… Read more »

postępowanie na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. i Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w cenie brutto (po negocjacjach) 8000,00 zł. Oferta spełnia wymogi Zamawiającego, jej cena po negocjacjach jest równa kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WOJ. PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki w ramach programu  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnej puli środków. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,03 lub 0,01 % w zależności od statusu Wnioskodawcy…. Read more »