Postępowanie na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkoleń „BRUKARZ z egzaminem czeladniczym” i „PRACOWNIK REMONTOWO BUDOWLANY z egzaminem czeladniczym”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkoleń „BRUKARZ z egzaminem czeladniczym” i „PRACOWNIK REMONTOWO BUDOWLANY z egzaminem czeladniczym” w ramach projektu „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pełna treść zapytania ofertowego Załączniki

INFORMACJA W SPRAWIE COVID-19 “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zważywszy na obecną sytuację panującą w kraju wynikającą z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 (tzw. „koronawirus”), mamy na uwadze, iż aktualna sytuacja polskich przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność z wykorzystaniem środków Programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie” (Program), wymaga niezwłocznego wprowadzenia pakietu ulg skierowanych do pożyczkobiorców. Wobec powyższego, w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii koronawirusa, BGK… Read more »

Jak pozyskiwać zagranicznych partnerów – wywiad Enterprise Europe Network

Posted by & filed under Bez kategorii.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z jednym z naszych długoletnich trenerów ds. biznesu, współpracy zagranicznej, Panem Grzegorzem Bratkiem.   Wielu przedsiębiorców jako jeden z etapów rozwoju ich firm uważa ekspansję zagraniczną. Czasem jest to od początku rozpisana strategia, czasem to przychodzi naturalnie, gdy rynek wewnętrzny robi się za mały. W końcu przychodzi moment kiedy trzeba podjąć… Read more »

KOMUNIKAT W SPRAWIE COVID-19 – POŻYCZKA UNIJNA

Posted by & filed under Bez kategorii.

Mając na celu minimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego jaki powstał w następstwie epidemii koronawirusa COVID-19 Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o. podjęły decyzję o następujących działaniach: W okresie od dnia 31-03-2020 r. do 30-06-2020 r. obniżona zostanie wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie kapitału do wysokości stopy referencyjnej, wskazanej w Regulaminie… Read more »

OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA POŻYCZEK W RAMACH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Bez kategorii.

W związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli NBP (wysokość stopy redyskonta weksli wynosić będzie 1,05%), od dnia 18 marca 2020 r. zmianie ulegnie oprocentowanie pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Oprocentowanie pożyczek od dnia 18 marca br. wynosi: 2) 0,11 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)… Read more »

Badanie panelowe z udziałem MŚP na temat informacji niefinansowych

Posted by & filed under EEN.

Zapotrzebowanie użytkowników, w szczególności środowiska inwestorów, na informacje niefinansowe rośnie bardzo szybko i znacząco. Wzrost zapotrzebowania na szerszy zakres informacji od spółek, w których dokonano inwestycji, jest napędzany częściowo przez inwestorów, którzy muszą lepiej zrozumieć ryzyko finansowe wynikające z bieżących kryzysów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a częściowo przez większy udział produktów finansowych, których celem jest aktywne rozwiązywania problemów środowiskowych i społecznych…. Read more »

KOMUNIKAT – OD 16 MARCA 2020 LFR oraz Biuro Konsula Honorowego RFN ogranicza bezpośrednie załatwianie spraw

Posted by & filed under Bez kategorii.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca br.,  biura Lubelskiej Fundacji Rozwoju ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum. Nasi pracownicy są dla Państwa dostępni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie kontakty: http://www.lfr.lublin.pl/kontakt http://www.pożyczkaunijna.pl Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, osoby zainteresowane… Read more »

Informacja dla klientów Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Posted by & filed under Bez kategorii.

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w biurach Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Wszelkie sprawy niewymagające osobistego kontaktu prosimy załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie. Numery telefonów oraz adresy e- mail znajdą Państwo na stronie: http://www.lfr.lublin.pl/kontakt http://www.pożyczkaunijna.pl    

Spotkania b2b podczas targów żywności i napojów TAVOLA 2020 – 14-15 września 2020, Kortrijk (Belgia)

Posted by & filed under EEN.

Targi Tavola są jednymi z najatrakcyjniejszych w Europie targów żywności wysokiej jakości. Już po raz kolejny podczas tych targów sieć Enterprise Europe Network w dniach 14-15 września 2020 r. organizuje spotkania biznesowe  dla producentów i kupców żywności i napojów. W ramach tego wydarzenia zostaną zorganizowane spotkania face-to-face (30 min.) w oparciu o konkretne profile firm…. Read more »