„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” w woj. podkarpackim i małopolskim

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Bez kategorii.

Informujemy, iż Lubelska Fundacja Rozwoju, na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze w Programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu… Read more »

Postępowanie na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Rusztowania budowlane – montażowe metalowe”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Rusztowania budowlane – montażowe metalowe” w ramach projektu “Szansa na zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaproszenie Załączniki  

Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „AgilePM® & AgileBA® Foundation” z egzaminami AgilePM® Fundation i AgileBA® Fundation

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „AgilePM® & AgileBA® Foundation” z egzaminami AgilePM® Fundation i AgileBA® Fundation w ramach projektu “Szansa na zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaproszenie Załączniki

Badanie panelowe z udziałem MŚP na temat tłumaczenia maszynowego (tzw. eTranslation)

Posted by & filed under EEN.

Komisja Europejska (KE) dostrzegając jak znaczne utrudnienie dla MŚP na rynku wewnętrznym stanowią bariery językowe, postanowiła zaoferować wszystkim MŚP w całej UE bezpłatne narzędzie do tłumaczenia maszynowego zwane eTranslation (narzędzie ma być dostępne na początku 2020 roku). Jego obecni użytkownicy to instytucje europejskie i administracja publiczna w państwach członkowskich. KE chciałaby jednak wcześniej lepiej zrozumieć… Read more »

Usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT” w ramach projektu „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00 realizowanego w ramach Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pełna treść zapytania ofertowego Załączniki  

Rekrutacja na szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” oraz „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT”dla klientów MOPS w Lubartowie

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Szkolenia.

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV”  oraz „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT” realizowane w ramach projektu pt. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY!”, skierowanego do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 17 lutego do 3 marca 2020r…. Read more »