Postępowanie na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Spawanie metodą TIG i MAG ” z egzaminem kwalifikacyjnym dla 2 osób.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Spawanie metodą TIG i MAG ” z egzaminem kwalifikacyjnym dla 2 osób. Pełna treść zapytania ofertowego Załączniki Postępowanie prowadzone jest ramach projektu pt. „SZANSA NA ZATRUDNIENIE” nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.  

postępowanie na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator koparek jednonaczyniowych klasa III””

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator koparek jednonaczyniowych klasa III”” w ramach projektu “Szansa na zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pełna treść postępowania Załączniki