Rekrutacja na szkolenie „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” dla klientów MOPS w Lubartowie

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Szkolenia.

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” realizowane w ramach projektu pt. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY!”, skierowanego do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 27 września do 14 października 2019r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj – zakładka „Dokumenty do pobrania”…. Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI TRENERSKIEJ – PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA “Specjalista/ka ds. kadr z egzaminem ECDL Base””

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenia szkolenia “Specjalista/ka ds. kadr z egzaminem ECDL Base”” Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w poniższych załącznikach. Pełna treść postępowania Załączniki  Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt: ” Szansa na zatrudnienie” realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 w ramach Regionalnego Programu… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenie szkolenia “Monter/ka instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1kV”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenia szkolenia “Monter/ka instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1kV” Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w poniższych załącznikach. Pełna treść postępowania Załączniki Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt: ” Szansa na zatrudnienie” realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 w ramach Regionalnego… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA “PRAWO JAZDY KAT. C + KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ NA PRZEWÓZ RZECZY’

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn “Prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy” Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w poniższych załącznikach Pełna treść postępowania Załączniki Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt: ” Szansa na zatrudnienie” realizowanym na podstawie umowy… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia “Operator – koparko – ładowarki klasa III”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn “Operator koparko – ładowarki klasa III” Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w poniższych załącznikach Pełna treść postępowania Załączniki Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt: ” Szansa na zatrudnienie” realizowanym na podstawieumowy o dofinansowanie projektu nr 113/RPLU.10.04.00-06-0018/18-00 w ramach… Read more »

Rozwiń eksport firmy w międzynarodowej Sieci Eksportowej!

Posted by & filed under EEN.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zapraszamy do udziału w projekcie Ready2Net, którego celem jest utworzenie łącznie 10 międzynarodowych Sieci Eksportowych MŚP. Sieci Eksportowe MŚP obejmować będą zarejestrowane w UE przedsiębiorstwa reprezentujące jedną z wybranych branż: tekstylną, maszyn dla przemysłu tekstylnego, zaawansowanego wytwarzania, spożywczą, designu w wyposażeniu wnętrz i biogospodarki. Sieci te otrzymają w projekcie wsparcie w postaci bezpłatnych usług i… Read more »

W 100 % finansowana misja handlowa do Arkadii (dla importerów, kupców produktów greckich)

Posted by & filed under Bez kategorii.

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania newslettera ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, w którym mnóstwo ciekawych ofert współpracy z firmami zagranicznymi, jak również zaproszenia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez sieć EEN na świecie, i kraju, jak np. misja handlowa na Peloponez! Zachęcamy do kontaktu z nami!  

Dofinansowane spotkania b2b “Food&Wine Campania”, 5-6 listopada 2019, Neapol

Posted by & filed under EEN.

Importerów żywności i wina włoskiego zachęcamy do udziału w dofinansowanych spotkaniach b2b pn. “Food&Wine Campania”, które odbędą się w dniach 5-6 listopada 2019 w Neapolu. Wydarzenie ma na celu skojarzenie lokalnych włoskich producentów z importerami produktów pochodzących z Italii. Organizator zapewnia wybranym importerom (liczba miejsc ograniczona): 2 noclegi W terminie 4-6 listopada 2019 obiad i… Read more »

Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług psychologicznych w projekcie  „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY”  nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00   realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne Pełna treść postępowania dostępna jest tutaj