INFORMACJA DOTYCZĄCA DNIA 24 grudnia 2018 r.

Posted by & filed under Bez kategorii.

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. biuro Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 w Lublinie będzie nieczynne. Zapraszamy do biur przy ul. Wallenroda 4C lub  Zana 41 w Lublinie, które w tym dniu będą czynne. Za utrudnienia przepraszamy.      

Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na asystę merytoryczną profesjonalnej ekipy filmowej podczas przygotowywania materiału filmowego przez młodzież.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na asystę merytoryczną  profesjonalnej ekipy filmowej podczas przygotowywania materiału filmowego przez młodzież. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej… Read more »

Konsultacje ws. zasad i wytycznych dotyczących wymiany danych między przedsiębiorstwami (B2B)

Posted by & filed under EEN.

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje nt. zasad i wytycznych dotyczących wymiany danych między przedsiębiorstwami (B2B). Celem prowadzonych konsultacji jest poprawa dostępności danych w gospodarce. Komisja Europejska (KE) przeanalizowała pojawiające się problemy prawne i opracowała komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” Wraz z zaprezentowanym 25 kwietnia 2018 roku komunikatem, KE wskazała także wytyczne na temat… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie strony internetowej “Szkoły Społecznej Uważności”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie strony internetowej “Szkoły Społecznej Uważności” Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…. Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego po spektaklu z udziałem ekspertów i publiczności.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów i publiczności. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie materiału filmowego na temat spektaklu oraz o metodzie stanowiącej przedmiot projektu.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przygotowanie materiału filmowego na temat spektaklu oraz o metodzie stanowiącej przedmiot projektu. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii… Read more »