Zapytanie ofertowe- Wyprodukowanie (nagranie i montaż) reportażu filmowego.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na wyprodukowanie reportażu filmowego Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Pełna treść… Read more »

Zapytanie ofertowe- Usługa ekspercka z zakresu stosowania ochrony danych osobowych.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę ekspercką z zakresu stosowania ochrony danych osobowych. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu… Read more »

ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie i przeprowadzenie testów aplikacji webowej “Profily”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie testów aplikacji webowej Profily (profilowanie zawodowe na podstawie próbki pisma). Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków… Read more »

Spotkanie “Jak konkurować uczciwie – czyli przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w działalności przedsiębiorców”, 1 października 2018, Lublin

Posted by & filed under EEN.

Zapraszamy na cykliczne spotkania przedsiębiorców pod nazwą „Kawa i Paragraf”. Spotkania są dedykowane przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym swoją zawodową drogę związać z prowadzeniem biznesu. Organizatorami spotkań są Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji (WKTiR) oraz Kancelaria Radcy Prawnego Anna Mionc. W czasie spotkań poruszane będą istotne i praktyczne zagadnienia związane z prawnymi aspektami prowadzenia biznesu w… Read more »

Konsultacje społeczne w sprawie przepisów dotyczących fakturowania VAT

Posted by & filed under EEN.

Komisja Europejska rozpoczęła ocenę przepisów dotyczących fakturowania ustanowionych w dyrektywie VAT. Przepisy dotyczące fakturowania są istotne zarówno dla zainteresowanych stron ze środowiska przedsiębiorstw, które wystawiają i otrzymują faktury, jak i dla prywatnych zainteresowanych stron, które otrzymują faktury. Przepisy dotyczące fakturowania mają również kluczowe znaczenie dla państw członkowskich, których władze wykorzystują takie faktury, aby kontrolować poprawne… Read more »

OFERTA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zapraszamy do udziału w projekcie „Od zwolnienia do zatrudnienia”. Rekrutacja do projektu trwa nadal. W ofercie ostatnie wolne miejsca na kursach: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KLASA III OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH SPAWACZ TIG i MAG Po ukończeniu kursu oferujemy… Read more »

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV” z egzaminem kwalifikacyjnym, do realizacji usługi wybrano ofertę następującego Wykonawcy: SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr – MECHANIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-079), ul. Chmielna 2A Cena oferty: 1 970,00 PLN

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Szkoły Społecznej Uważności wraz z przekazaniem praw autorskich.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej szkoły Społecznej Uważności wraz z przekazaniem praw autorskich Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu na temat przygotowanych materiałów filmowych zgodnie z przygotowaną koncepcją.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu na temat przygotowanych materiałów filmowych zgodnie z przygotowaną koncepcją.   Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego… Read more »