Spotkanie brokerskie „Nuclear Physics Innovation”, 11-12 października 2018, Warszawa

Posted by & filed under EEN.

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network z Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na spotkanie brokerskie „Nuclear Physics Innovation” i warszataty “Nuclear Physics and Technology Coaction”, które odbędą się w dniach 11-12 października 2018 w Warszawie. Wydarzenie jest adresowane do szerokiego grona uczestników – laboratoriów, uniwersytetów, przedsiębiorstw z takich dziedzin jak fizyka, biologia, chemia, elektronika, energia, medycyna, materiały,… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 3 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia ofertyna przeprowadzenie 3 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych.   Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu… Read more »

Spotkania kooperacyjne na targach Re-energy Expo Poland, 11-12 października 2018, Warszawa

Posted by & filed under EEN.

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zapraszamy na imprezę brokerską, która odbędzie się na targach Re-energy Expo Poland 2018 w dniach 11-12 października 2018 w Warszawie. Targi Re-energy Expo Poland są kontynuacją targów RENEXPO Poland. Targi RE-energy Expo (11-13 października 2018) to wyjątkowe wydarzenie targowe poświęcone tematyce szeroko rozumianej energii odnawialnej (OZE),… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „Elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV” z egzaminem kwalifikacyjnym

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV” z egzaminem kwalifikacyjnym. Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” (nr RPLU.10.02.00-06-0043/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pełna treść… Read more »

Giełda kooperacyjna Food for Change, 20-22 września 2018, Turyn (Włochy)

Posted by & filed under EEN.

Ośrodek Enterprise Europe Network w Turynie (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino) jest organizatorem spotkań biznesowych i technologicznych pn. Food for Change, które odbędą się przy okazji 12. edycji targów Terra Madre Salone del Gusto w dniach 20-22 września br. w Turynie. Podczas wydarzenia przedsiębiorcy, przedstawiciele uniwersytetów i instytutów badawczo-rozwojowych działających w… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI SZKOLENIA „KADRY I PŁACE”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia w zakresie kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kadry i płace”. Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” (nr RPLU.10.02.00-06-0043/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pełna treść zaproszenia Załączniki do zaproszenia

Spotkania b2b podczas targów SIAL 2018, 21-24 października 2018, Paryż

Posted by & filed under EEN.

Zapraszamy na spotkania b2b pn. meet buyers, które odbędą się podczas tegorocznych targów targów SIAL  w dniach 21-24 października 2018. SIAL to wiodące na świecie targi przemysłu spożywczego, które się odbywają co dwa lata w Paryżu. W 2018 roku SIAL Paryż będzie jeszcze większym niż kiedykolwiek źródłem inspiracji dla światowego przemysłu spożywczego: 7000 firm z ponad 100… Read more »