ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych innowacji społecznych z obszaru przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy testowanych w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej:… Read more »

Postępowanie na opracowanie recenzji eksperckiej koncepcji działania „Szkoły Społecznej Uważności”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie recenzji eksperckiej koncepcji działania „Szkoły Społecznej Uważności” oraz konspektów warsztatów i przygotowanych  scenariuszy materiałów filmowych planowanych do wykorzystania na kolejnych etapach realizacji projektu. Pełna treść postępowania Załączniki Zapytanie związane jest z realizacją projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne,… Read more »

OFERTA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zapraszamy do udziału w projekcie „Od zwolnienia do zatrudnienia”. Rekrutacja do projektu trwa nadal. W ofercie ostatnie wolne miejsca na kursach: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KLASA III OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH SPAWACZ TIG i MAG Po ukończeniu kursu oferujemy… Read more »

„DESIGN TO DOBRE DLA MŚP”  – spotkanie rekrutacyjne, 25 czerwca 2018, Lublin

Posted by & filed under EEN.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do ogólnopolskiego projektu ,,Design to dobre dla MŚP – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych”, Projekt ma na celu wzmocnienie atrakcyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez inicjowanie współpracy… Read more »

IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach IV naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 22.06.2018  do 05.07.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera…. Read more »

zapytanie ofertowe – opinia ekspercka dot. prac programistycznych związanych z rozwojem oraz dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie opinii eksperckiej dot. prac programistycznych związanych z rozwojem oraz dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d Pełna treść zapytania Załączniki Zapytanie związane jest z realizacją projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i… Read more »

Postępowanie na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu ekspertów

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizacją i przeprowadzenie panelu ekspertów zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym Pełna treść postępowania Załączniki Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza… Read more »

„DO YOU CARE TO SHARE? – EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA, TRENDY I WYZWANIA” – 15 czerwca 2018 r., Lublin

Posted by & filed under Bez kategorii.

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza na spotkanie panelowe „Do you care to share? – ekonomia współdzielenia, trendy i wyzwania”, które odbędzie się 15 czerwca br. w godz.13.30-15.30  w Lubelskim Centrum Konferencyjnym  sala: S2,  (ul. A. Grottgera 2, Lublin). Wydarzenie jest częścią Międzynarodowej Konferencji & Expo „SMART ECOSYSTEMS”, 14-15.06.2018  www.smartecosystems.pl W trakcie spotkania: dyskusja o trendach i… Read more »