Międzynarodowa giełda kooperacyjna na targach Ecobuild, 7 marca 2018, Londyn

Posted by & filed under EEN.

Zachęcamy do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej przy okazji odbywających się w Londynie targów wystawienniczych Ecobuild (6-8 marca 2018) – największej imprezy dla branży zrównoważonego budownictwa na świecie. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA? Giełda kooperacyjna skierowana jest do przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w branży związanej z inteligentnym budownictwem, w tym w następujących sektorach:… Read more »

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór I).   Załącznik nr 6 lista wnioskow_2912018_na www   WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.  

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Do 31 stycznia 2018 r. przedłużamy IV nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie Lubelskiej  Fundacji  Rozwoju, Lublin, Rynek 7, tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16, 81 528 53 19. DO ZŁOŻENIA FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE… Read more »

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór II). Załącznik nr 6 lista wnioskow ze wskazaniem wyłonionych do dofinansowania (nabór II) WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną… Read more »

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Asystent/ka medyczna z obsługą autoklawów”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia dla osób poniżej 29 roku życia na szkolenie „Asystent/ka medyczna z obsługa autoklawów”. Po zakończeniu szkolenia staże z wynagrodzeniem „na rękę” ok 1450 zł miesięcznie. Nie czekaj, zgłoś się już dziś! Więcej informacji znajduje się tutaj Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, w tym zaświadczeniem z Powiatowego / Miejskiego Urzędu… Read more »

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór I). WSTĘPNY PROTOKÓŁ BIZNESPLANY_KOW_I Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na… Read more »

IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, w szczególności kobiety zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Formularze rekrutacyjne w ramach IV naboru należy składać w terminie: 1 luty 2018 – 14 luty 2018   Szczegółowe… Read more »

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III)

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Start w przedsiębiorczość” (nabór III). Poniżej ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu. SwP_III_Ostateczny protokół z rekrutacji do projektu  

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór II). WSTĘPNY PROTOKÓŁ_KOW_II Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie… Read more »

Badanie panelowe MŚP na temat inicjatywy Komisji w sprawie elektronicznych dokumentów przewozowych

Posted by & filed under EEN.

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu panelowym realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Badanie panelowe skierowane jest do firm (MŚP) korzystających lub planujących korzystać z elektronicznych dokumentów przewozowych, które, w odniesieniu do operacji transportowych, pełnią rolę np.: – wysyłającego (każda firma korzystająca z usług transportowych) – spedytora / dostawcy usług logistycznych – przewoźnika – końcowego odbiorcy… Read more »

Zapytanie ofertowe – prace programistyczne związane z rozwojem/dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty na prace programistyczne związane z rozwojem/dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d. Zamówienie prowadzone jest na rzecz Innowatora realizującego projekt dot. przygotowania i wdrożenia gry kompetencyjnej kształtującej kompetencje kluczowe na rynku pracy. Podstawą realizacji zlecenia będzie opracowana przez Innowatora koncepcja gry, przygotowany prototyp technologiczny obrazujący główne funkcjonalności  gry… Read more »

Informacja o zamknięciu naboru w projekcie „Mikro innowacje – makro korzyści”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

W związku z upłynięciem terminu wskazanego w par 6 ust 2 Procedur realizacji projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” informujemy, że z dniem 31.12.2017r. zakończony został nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie. Informujemy, że tylko Innowatorzy, którzy zgłosili w terminie do końca grudnia 2017r. autorski pomysł na innowację społeczną związaną z przejściem z systemu… Read more »

II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach I i II naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od  08.01.2018 do 19.01.2018 r. osobiście lub… Read more »