Diagnoza udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Przedsiębiorstwa społeczne z województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu diagnozę udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Diagnoza opracowywana jest w związku z realizacją projektu pn. „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”, nr POWR.02.09.00-00-0015/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w projekcie „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług w projekcie „Start w przedsiębiorczość” (nr RPLU.09.03.00-06-0149/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Kategorie zamówień publicznych: 1. Materiały szkoleniowe na szkolenie (teczka, długopis, notatnik). 2. Materiały szkoleniowe – podręczniki. 3. Usługi gastronomiczne (przerwa kawowa i posiłek) na szkoleniach i warsztatach… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nr RPLU.09.03.00-06-0150/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Kategorie zamówień publicznych: 1.       Materiały szkoleniowe na szkolenie (teczka, długopis, notatnik) 2.       Materiały szkoleniowe – podręczniki 3.       Usługi gastronomiczne… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej formy wsparcia – długofalowej pomocy innowatorowi ze strony mentora, dla wzrostu efektywności procesu rozwijania i testowania pomysłu innowacyjnego, w ramach inkubatora innowacji społecznych utworzonego przez Lubelską Fundację Rozwoju. Pełna treść zaproszenia Załączniki do zaproszenia   Rozstrzygnięcie postępowania znajduje się tutaj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 4 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne związane z przejściem osób młodych z systemu edukacji do aktywności zawodowej w ramach inkubatora innowacji społecznych utworzonego przez Lubelską Fundację Rozwoju w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”, zgodnie z opracowaną przez Oferenta i zatwierdzoną… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADANIA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W TOMASZOWIE LUBELSKIM I ZAKŁADU USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO ROZTOCZE ROMAN RAK

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie badania potrzeb Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim i Zakładu Usługowo-Produkcyjnego ROZTOCZE Roman Rak związanego z realizacją projektu innowacyjnego mającego na celu wypracowanie efektywnego i kompleksowego modelu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową. Pełna treść zaproszenia Załączniki do zaproszenia

ANUGA 2017 – Spotkania producentów żywności z niemieckimi kupcami, 6 października, Kolonia

Posted by & filed under EEN.

Jesteś producentem żywności lub napojów? Chcesz sprzedawać na rynku niemieckim? Weź udział w spotkaniach biznesowych TOUR D’EUROPE – ANUGA PRE-EVENT 2017 Ośrodek Enterprise Europe Network działający w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zaprasza producentów żywności lub napojów do udziału w spotkaniach biznesowych Tour d’ Europe – ANUGA PRE-EVENT 2017, które odbędą się w dniu 6 października… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej i organizację przerwy kawowej w Łukowie

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej wraz z jednoczesnym zapewnieniem tzw. “przerwy kawowej” dla uczestników warsztatów oraz szkoleń w Łukowie. Postępowanie związane jest z realizacją projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia” (nr POWR.01.02.01-06-0077/16-00) współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Pełna treść postępowania

Międzynarodowe spotkania Cosmetic Business, 27 września, Warszawa

Posted by & filed under EEN.

Zapraszamy Państwa na Międzynarodowe Spotkania Brokerskie Cosmetic Business organizowane przez sieć Enterprise Europe Network. Spotkania odbędą się przy okazji Targów dla Przemysłu Kosmetycznego i Chemii Gospodarstwa Domowego Cosmetic Business Poland , w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie, w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Spotkania brokerskie są dedykowane firmom oraz ośrodkom  badawczym związanym z sektorem… Read more »

SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-warsztatowym dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”, które odbędzie się 20 lipca 2017 r. o godzinie 13.00 w Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ulicy Rynek 7. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. zł na sfinansowanie działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i… Read more »

Szacowanie wartości zamówienia w projekcie „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie poniższych usług/dostaw w projekcie  „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Usługi/dostawy, których realizację obejmuje niniejsze zapytanie: Przeprowadzenie 9 edycji szkoleń “Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych”. Usługi doradcze związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG w projekcie „Start w przedsiębiorczość

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie  9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Kategorie zamówień publicznych: 1. Materiały szkoleniowe na szkolenie (teczka, długopis, notatnik) 2. Materiały szkoleniowe – podręczniki 3. Usługi gastronomiczne (przerwa kawowa i posiłek) na szkoleniach i warsztatach 4. Przeprowadzenie dwóch  szkoleń „Mój start w przedsiębiorczość”… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG w projekcie „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie  9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Kategorie zamówień publicznych: 1. Materiały szkoleniowe na szkolenie (teczka, długopis, notatnik) 2. Materiały szkoleniowe – podręczniki 3. Usługi gastronomiczne (przerwa kawowa i posiłek) na szkoleniach i warsztatach (lokalizacje: Lublin, Kraśnik, Krasnystaw, Radzyń Podlaski, Opole… Read more »

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa w projekcie  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie  9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,… Read more »

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA w projekcie „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa w projekcie  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie  9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,… Read more »

Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty nw. wykonawców: Część 1 “Elementy prawa pracy i BHP i pierwszej pomocy” – Pan Daniel Bojanek Część 2 “Pracownik/ca utrzymania zieleni” – CDF Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz   Wybrani wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najkorzystniejszą punktację w kryteriach oceny ofert (cena za… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” zgodnie z niżej przedstawionymi blokami tematycznymi stanowiącymi odrębne części postępowania: Wybrane zagadnienia z minimum sanitarnego Zagadnienia BHP Wybrane zagadnienia prawne i organizacyjne związane z zawodem sprzedawcy. Profesjonalna obsługa klienta. Techniki sprzedaży Dokumentacja i ewidencja sprzedaży. Handel detaliczny i hurtowy. Podstawy obsługi kas fiskalnych. Użycie… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. świadczenia usługi polegającej na diagnozie kompetencji zawodowych Kandydatów/tek w projekcie „Start w przedsiębiorczość”. Postępowanie związane jest z realizacją projektu „Start w przedsiębiorczość” (nr RPLU.09.03.00-06-0149/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dziękujemy Oferentom za udział w… Read more »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. świadczenia usługi polegającej na diagnozie kompetencji zawodowych Kandydatów/tek w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” . Postępowanie związane jest z realizacją projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nr RPLU.09.03.00-06-0150/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu… Read more »

Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Szkolenia.

Miło nam poinformować, że od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. realizujemy projekt pn. „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie… Read more »