Szukamy wolontariuszy!

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Interesujesz się innowacjami społecznymi i lubisz podejmować nowe wyzwania? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie i nawiązać relacje zawodowe, które mogą zaprocentować w przyszłości? … zapraszamy Cię do współpracy w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”! W ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” poszukujemy nowych pomysłów na nowatorskie działania, które mogą wpłynąć na zmniejszenie problemów… Read more »

Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy” wybrano nw. oferty: w zakresie Część I – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy” w Lublinie – Ośrodka Szkolenia Kierowców OSK… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie udziału w pracach Komisji Konkursowej w ramach konkursu na wybór innowacji społecznych związanych z przejściem z systemu edukacji na rynek pracy. Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest wzmocnienie regionalnego… Read more »

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie. Pierwsze nabory w ramach dwóch realizowanych projektów zostaną przeprowadzone zostaną w terminie od 4 do 19 maja 2017r. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dla: mieszkańców powiatu lubelskiego i miasta Lublin… Read more »

Postępowanie na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL”. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach… Read more »

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Już od 4 maja rozpoczynamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej! Dokumenty zgłoszeniowe od środy na naszej stronie internetowej pod adresem: •    dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Lublin oraz powiatu  lubelskiego dostępne będą tutaj – zakładka dokumenty do pobrania •    dla osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego tutaj –… Read more »

Postępowanie na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni”. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie… Read more »

SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. zł na sfinansowanie działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy. Miejsca i daty najbliższych spotkań: Kraśnik… Read more »

Postępowanie na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Operator koparko – ładowarki klasa III” wraz z egzaminem państwowym

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Operator koparko – ładowarki klasa III” wraz z egzaminem państwowym. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z… Read more »