Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej w projekcie  „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się tutaj i tutaj UWAGA! Zmiana treści postępowania, szczegóły znajdują się… Read more »

Rozeznanie rynku na na usługę cateringową dla uczestników warsztatów oraz szkoleń w projekcie „Pierwszy krok do zatrudnienia”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na usługę cateringową dla uczestników warsztatów oraz szkoleń w projekcie „Pierwszy krok do zatrudnienia”.   Przedmiot zamówienia Część I – ustalenie ceny jednostkowej za usługę cateringową dla uczestników projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia” na terenie miasta Lublin Część II  – ustalenie ceny jednostkowej za usługę cateringową dla… Read more »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług psychologicznych polegających na udzieleniu wsparcia psychologicznego indywidualnego i grupowego dla 100 uczestników projektu (tj. osób zwolnionych z zakładów pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy). Postępowanie związane jest z realizacją projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” (nr RPLU.10.02.00-06-0043/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego… Read more »

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy” wraz z egzaminem państwowym

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy” wraz z egzaminem państwowym. TRYB UDZIELENIA… Read more »

Tour d’Europe – spotkania producentów z branży spożywczej ze szwedzkimi kupcami, 31.05.2017, Sztokholm

Posted by & filed under EEN.

Ośrodek Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju zaprasza producentów z szeroko pojętej branży spożywczej na spotkania kooperacyjne Tour d’Europe z kupcami i dystrybutorami ze Szwecji. Dodatkowo, producenci będą mieli możliwość zaprezentowania na miejscu swoich produktów. Ważne daty: do 3 maja 2017 – rejestracja na platformie spotkań 16-17 maja 2017 – wybór spotkań 31 maja… Read more »

Nowy rządowy portal do przedsiębiorców

Posted by & filed under Bez kategorii.

Ministerstwo Rozwoju w celu pomocy przedsiębiorcom utworzyło specjalny serwis informacyjno-usługowy biznes.gov.pl. Głównym zadaniem portalu jest kompleksowe wsparcie wszystkich, który chcą założyć albo już prowadzą własną działalność gospodarczą w Polsce. Serwis w jednym miejscu zbiera najpotrzebniejsze informacje, ważne daty i terminy oraz pozwala realizować formalności drogą elektroniczną. Na łamach serwisu znajdują się poradniki, artykuły, opisy usług… Read more »

OSOBY ZWOLNIONE Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zapraszamy do udziału w projekcie „Od zwolnienia do zatrudnienia” W ofercie m.in.: KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO (I stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) realizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Okręgowy w Lublinie OPERATOR… Read more »

zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Operator/ka wózków jezdniowych”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Operator/ka wózków jezdniowych”. Szczegóły dotyczące postępowania: pełna treść zaproszenia załączniki W związku z zapytaniami ze strony Oferentów zmieniona została treść zaproszenia do złożenia… Read more »

KONFERENCJA „EXPORT – INVEST LUBELSKIE”, 17.03.2017r.

Posted by & filed under EEN.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Export – Invest Lubelskie”, która odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubelskiego w świetle obecnych… Read more »

REKRUTACJA DO PROJEKTU „PIERWSZY KROK DO DO ZATRUDNIENIA”

Posted by & filed under Aktualność projektowa.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia”, z którego mogą skorzystać osoby do 29 roku życia które: pozostają bez zatrudnienia ale nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. not in employment, education or training), mieszkają na terenie województwa lubelskiego. Uczestnicy Projektu muszą łącznie… Read more »

READY2GO – innowacyjny program dla MŚP wspierający internacjonalizację w USA, Kanadzie, Indiach, Kamerunie i Chile

Posted by & filed under EEN.

Ready2Go to projekt Komsji Europejskiej realizowany we współpracy z siecią Enterprise Europe Network skierowany do europejskich MŚP, które poszukają szansy na ekspansję nowych rynków zagranicznych. 80 docelowo wybranych firm uzyska możliwość udziału w szkoleniach, wydarzeniach matchmakingowych, a także stworzenia międzynarodowego biznesplanu. Uczestnicy projektu nie tylko zapoznają się ze sposobem działania na danych rynkach, ale również… Read more »