Mikro innowacje – Makro korzyści

Posted by & filed under Szkolenia.

Kolejny sukces LFR w pozyskiwaniu środków unijnych na działania na rzecz osób młodych. Projekt „Mikro innowacje – Makro korzyści” w ramach POWER Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, który został rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Rozwoju, ma na celu dotarcie do osób i podmiotów, które mają innowacyjny pomysł na rozwiązanie problemu przejścia osób młodych… Read more »

Projekt ”Kierunek – PRACA” dla osób młodych

Posted by & filed under Szkolenia.

Informujemy, iż projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt. „Kierunek – PRACA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” został wybrany do dofinansowania. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie powiatów Miasta Biała Podlaska,… Read more »

Bezpłatny udział w misji wyjazdowej do Hiszpanii dla importerów wina i żywności, 01-02.06.2016

Posted by & filed under EEN.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zachęca firmy zainteresowane importem win i żywności w misji handlowej do Hiszpanii w dniach 01 – 02.06.2016r. Udział w misji dla wybranych firm, zaakceptowanych przez stronę hiszpańską – bezpłatny. Link do szczegółów misji/rejestracji: https://www.b2match.eu/foodwine2016 Termin: 1 – 2 czerwca 2016 Miejsce: Logroño, La Rioja. Warunki udziału dla… Read more »

48 tysięcy na Twój patent

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Pod koniec kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Bon na patent, w ramach regionalnego lubelskiego programu operacyjnego. Do 17 czerwca przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać do dofinansowania swoje projekty, związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku patentowego wynalazku. Dofinansowanie takiego projektu może wynieść do 48 tys. zł (przy intensywności wsparcia na poziomie… Read more »

KIEDY RYNEK KRAJOWY TO ZA MAŁO, CZYLI DOTACJE UNIJNE NA ROZWÓJ EKSPORTU

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

15 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP ( Program Operacyjny Polska Wschodnia). Działanie to zakłada dwuetapowe wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. Planowane jest także dofinansowanie udziału w… Read more »

Zmiany w harmonogramie konkursów unijnych na Lubelszczyźnie

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował nową wersję harmonogramu naboru wniosków na 2016 rok. Najważniejsza zmiana dla przedsiębiorców to rozdzielenie Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP na dwa osobne konkursy: w maju zostanie ogłoszony nabór wniosków dedykowany mikro i małym przedsiębiorstwom, natomiast średni przedsiębiorcy będą mieli osobny konkurs ogłoszony w grudniu. Do rozdysponowania w ramach konkursu dla mikro i małych… Read more »

Nie ma dotacji unijnych na działalność handlową? Niekoniecznie!

Posted by & filed under Doradztwo, wsparcie innowacji.

Utarło się przekonanie, że dotacje unijne skierowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców sektora produkcyjnego i usługowego, którzy zamierzają ulepszyć bądź rozszerzyć swoją ofertę, poprzez np. modernizację zakładu, zakup nowoczesnych maszyn itp. Czy oznacza to jednak, że przedsiębiorcy zajmujący się handlem są całkowicie wykluczeni z możliwości takiego wsparcia? Nie do końca. W poprzedniej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego… Read more »