LFR jako Regionalna Instytucja Finansująca

Posted by & filed under Bez kategorii.

Lubelska Fundacja Rozwoju pełni wiodącą rolę w Regionie wśród instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Jest jedyną instytucją otoczenia biznesu w województwie lubelskim, która nieprzerwanie, od 2001 roku, pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej/ Instytucji Wdrażającej i udziela bezzwrotnych dotacji. W ramach przedakcesyjnych i strukturalnych programów, skierowanych w szczególności do małych i średnich przedsiębiorców (MSP), pomoc przeznaczona jest… Read more »