ARCHIWALNA STRONA
Usługi finansowe
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji

Wydarzenia

Ostatnie aktualności
Diagnoza udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
Przedsiębiorstwa społeczne z województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu diagnozę udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach...
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ EKSPERCKĄ
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi eksperckiej polegającej na: opracowaniu koncepcji procesu przygotowania i testowania modelu współpracy pracodawcy...
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU
Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej formy wsparcia – długofalowej pomocy...
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 4 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH
Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne...