ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Szkolenia

Ostatnie akutalności
Mikro innowacje – Makro korzyści
Kolejny sukces LFR w pozyskiwaniu środków unijnych na działania na rzecz osób młodych. Projekt „Mikro innowacje – Makro korzyści”...
Projekt ”Kierunek – PRACA” dla osób młodych
Informujemy, iż projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt. „Kierunek – PRACA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.2...
Wyszukiwarka szkoleń
Rodzaj Szkolenia
Odbiorcy
Finansowanie EFS
Tytuł Szkolenia Opis Szkolenia Pobierz Plik PDF Zgłoś się na szkolenie
Operator/ka wózków jezdniowych

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego, przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego teoretycznego i praktycznego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.


więcej informacji
Zgłoś się
Operator wózków jezdniowych

Szkolenie skierowane do osób dorosłych zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i praktyki z zakresu obsługi wózków jezdniowych.


więcej informacji
Zgłoś się
OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Szkolenie dla osób chętnych do podniesienia umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych.


więcej informacji
Zgłoś się
UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV

Szkolenie skierowane do osób dorosłych, które chcą zdobyć teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do zdania egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne


więcej informacji
Zgłoś się
Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej

Szkolenie skierowane do pracodawców, w tym osób kierujących zakładami pracy i innych  osób kierujących pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


więcej informacji
Zgłoś się
Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie skierowane do osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


więcej informacji
Zgłoś się