ARCHIWALNA STRONA
Usługi finansowe
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji

Szkolenia

Ostatnie akutalności
Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych
Miło nam poinformować, że od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. realizujemy projekt pn. „Skutecznie i profesjonalnie –...
Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy ul. Zana 41 i Wallenroda...
Zapraszamy na szkolenie “Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji”
Pracowników administracji publicznej serdecznie zapraszamy na szkolenie “Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2017...
23 czerwiec – konferencja „Sposoby wspierania i aktywizacji osób młodych w województwie Lubelskim”
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji prowadzących działania na rzecz osób młodych do udziału w konferencji pt. „Sposoby wspierania i aktywizacji...
Wyszukiwarka szkoleń
Rodzaj Szkolenia
Odbiorcy
Finansowanie EFS
Tytuł Szkolenia Opis Szkolenia Pobierz Plik PDF Zgłoś się na szkolenie
Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Szkolenie skierowane dla pracowników sektora administracji publicznej.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy o zmianach w kodeksie po nowelizacji, która nastąpiła 1 czerwca 2017r. W programie m.in. zasady prowadzenia Europejskiej Współpracy Administracyjnej, zmiany w postępowaniu odwoławczym oraz administracyjna kara pieniężna.


więcej informacji
Zgłoś się
Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL

Szkolenie w ramach projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” skierowane do osób poniżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, ale nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy, nie kształcących się ani nie uczestniczących w szkoleniach (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.


więcej informacji
Zgłoś się
Operator/ka wózków jezdniowych

Szkolenie w ramach projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” skierowane do osób poniżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, ale nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy, nie kształcących się ani nie uczestniczących w szkoleniach (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs księgowości

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wydawany przez Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs komputerowy ECDL

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zewnętrznego otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  poświadczający poziom wiedzy z zakresu ECDL  PTI STANDARD.


więcej informacji
Zgłoś się
Operator/ka wózków jezdniowych

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego, przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego teoretycznego i praktycznego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.


więcej informacji
Zgłoś się