ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Szkolenia

Ostatnie akutalności
Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy ul. Zana 41 i Wallenroda...
Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych
Miło nam poinformować, że od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. realizujemy projekt pn. „Skutecznie i profesjonalnie –...
Zapraszamy na szkolenie “Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji”
Pracowników administracji publicznej serdecznie zapraszamy na szkolenie “Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2017...
23 czerwiec – konferencja „Sposoby wspierania i aktywizacji osób młodych w województwie Lubelskim”
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji prowadzących działania na rzecz osób młodych do udziału w konferencji pt. „Sposoby wspierania i aktywizacji...
Wyszukiwarka szkoleń
Rodzaj Szkolenia
Odbiorcy
Finansowanie EFS
Tytuł Szkolenia Opis Szkolenia Pobierz Plik PDF Zgłoś się na szkolenie
Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych

Szkolenie dla pracowników przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych realizowane w ramach projektu “Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


więcej informacji
Zgłoś się
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020

Głównym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020

Odbiorcy szkolenia: wykładowcy, doradcy, trenerzy, instruktorzy zajęć praktycznych oraz personel obsługi projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020


więcej informacji
Zgłoś się
Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL

Szkolenie w ramach projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” skierowane do osób poniżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, ale nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy, nie kształcących się ani nie uczestniczących w szkoleniach (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.


więcej informacji
Zgłoś się
Operator/ka wózków jezdniowych

Szkolenie w ramach projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” skierowane do osób poniżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, ale nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy, nie kształcących się ani nie uczestniczących w szkoleniach (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs księgowości

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wydawany przez Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs komputerowy ECDL

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zewnętrznego otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  poświadczający poziom wiedzy z zakresu ECDL  PTI STANDARD.


więcej informacji
Zgłoś się