ARCHIWALNA STRONA
Usługi finansowe
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji

Szkolenia

Ostatnie akutalności
23 czerwiec – konferencja „Sposoby wspierania i aktywizacji osób młodych w województwie Lubelskim”
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji prowadzących działania na rzecz osób młodych do udziału w konferencji pt. „Sposoby wspierania i aktywizacji...
Mikro innowacje – Makro korzyści
Kolejny sukces LFR w pozyskiwaniu środków unijnych na działania na rzecz osób młodych. Projekt „Mikro innowacje – Makro korzyści”...
Projekt ”Kierunek – PRACA” dla osób młodych
Informujemy, iż projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt. „Kierunek – PRACA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.2...
Wyszukiwarka szkoleń
Rodzaj Szkolenia
Odbiorcy
Finansowanie EFS
Tytuł Szkolenia Opis Szkolenia Pobierz Plik PDF Zgłoś się na szkolenie
Operator/ka wózków jezdniowych

Szkolenie w ramach projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” skierowane do osób poniżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, ale nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy, nie kształcących się ani nie uczestniczących w szkoleniach (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs księgowości

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wydawany przez Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs komputerowy ECDL

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zewnętrznego otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  poświadczający poziom wiedzy z zakresu ECDL  PTI STANDARD.


więcej informacji
Zgłoś się
Operator/ka wózków jezdniowych

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” skierowanego do osób zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, parczewskiego.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego, przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego teoretycznego i praktycznego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs języka angielskiego A2

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Kierunek – PRACA” skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET i mieszkają w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, w tym miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego lub włodawskiego.

Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie w zakresie języka angielskiego oraz posługiwania się w nim w codziennym życiu.

Szkolenie jest ukierunkowane na przygotowanie uczestników do zdania egzaminu TELC testującego praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języka na poziomie A2.


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs komputerowy ECDL Core

Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz posługiwania się w codziennej pracy aplikacjami biurowymi.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Kierunek – PRACA” skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET i mieszkają w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: bialskiego, w tym miasta Biała Podlaska, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego lub włodawskiego.


więcej informacji
Zgłoś się