ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Rozstrzygnięcie postępowania – Opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy

Najnowsze wydarzenia
22.02.2019
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU „OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA”
Informujemy, iż limit miejsc w projekcie „Od zwolnienia do zatrudnienia” został wyczerpany. W związku z powyższym nabór formularzy przystąpienia do udziału w projekcie zostaje zamknięty z dniem 22.02.2019 r.
21.01.2019
OFERTA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY LUB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY
Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu...
Rozstrzygnięcie postępowania – Opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy

Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pani Marii Wesołowskiej w kwocie 1 500,00 zł brutto.

 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.