ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie 3 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych

Najnowsze wydarzenia
22.05.2019
DZIEŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH
DZIEŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH Prezentacja  nowatorskich rozwiązań wspierających osoby młode w odnalezieniu się na rynku pracy W dniu  13 czerwca 2019 r. podczas Dnia Innowacji zaprezentowane zostaną szerokiemu gronu  nowatorskie...
20.05.2019
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: Zapewnienie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych dla projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”...
Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie 3 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych

Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży “TEATRIKON” z siedzibą w Lublinie w kwocie 3000 zł brutto.

 

 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.