ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

PROTOKÓŁ Z II ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV)

Najnowsze wydarzenia
22.02.2019
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU „OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA”
Informujemy, iż limit miejsc w projekcie „Od zwolnienia do zatrudnienia” został wyczerpany. W związku z powyższym nabór formularzy przystąpienia do udziału w projekcie zostaje zamknięty z dniem 22.02.2019 r.
21.01.2019
OFERTA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY LUB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY
Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu...
PROTOKÓŁ Z II ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV)

Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV naborze do projektu „Start w przedsiębiorczość” (nabór IV)

SWP_Protokół z II etapu rekrutacji do projektu_IVnabór