Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

 • 20.07.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”. Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 13.07.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla Uczestnika Projektu „Start w przedsiębiorczość” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 15.06.2018 IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 05.12.2017 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 08.05.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”. Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 19.04.2018 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV) OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III) OSTATECZNA LISTA OSÓB... Czytaj więcej
 • 11.04.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 23.03.2018 PROTOKÓŁ Z II ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV... Czytaj więcej
 • 28.02.2018 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 23.01.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 02.02.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 18.01.2018 PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”     Do 25 stycznia 2018 r. przedłużamy IV nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób... Czytaj więcej
 • 16.01.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 12.01.2018 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III) OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III)   Lubelska Fundacja... Czytaj więcej
 • 03.01.2018 II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 27.12.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Start w przedsiębiorczość” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach III naboru do... Czytaj więcej
 • 22.12.2017 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w III... Czytaj więcej
 • 05.12.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość ” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych w... Czytaj więcej
 • 05.12.2017 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 03.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.... Czytaj więcej
 • 03.10.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR II)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Start w przedsiębiorczość”... Czytaj więcej
 • 20.02.2018 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV... Czytaj więcej
 • 27.09.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych na... Czytaj więcej
 • 14.09.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Start w przedsiębiorczość” (NABÓR II) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach II naboru do... Czytaj więcej
 • 06.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE-Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.... Czytaj więcej
 • 24.08.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAWKALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Start w przedsiębiorczość” (nabór... Czytaj więcej
 • 16.08.2017 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR II) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w II... Czytaj więcej
 • 04.08.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Start w przedsiębiorczość” (NABÓR I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach I naboru do... Czytaj więcej
 • 31.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług w projekcie... Czytaj więcej
 • 12.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG w projekcie „Start w przedsiębiorczość Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  realizowanym w... Czytaj więcej
 • 12.07.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa w projekcie  realizowanym w ramach... Czytaj więcej
 • 04.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. świadczenia usługi polegającej na... Czytaj więcej
 • 30.06.2017 Protokół z I etapu rekrutacji do projektu “Start w przedsiębiorczość” (nabór I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w I naborze... Czytaj więcej
 • 14.06.2017 II nabór formularzy – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie... Czytaj więcej
 • 02.11.2017 Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy... Czytaj więcej
 • 02.06.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- diagnoza kompetencji zawodowych w projekcie “Start w przedsiębiorczość” Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji zawodowych osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności... Czytaj więcej
 • 21.06.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie realizowanym w... Czytaj więcej
 • 21.06.2017 Przedłużenie terminu naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu Uwaga Innowatorzy!!! Informujemy o przedłużeniu terminu naboru innowacyjnych pomysłów w temacie:”przejście z systemu edukacji... Czytaj więcej
 • 14.04.2017 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie... Czytaj więcej
< <

Start w przedsiębiorczość

Celem głównym projektu jest utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw na terenie 2 powiatów województwa lubelskiego tj.: powiatu miasta Lublin i powiatu lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu powiatów M.Lublin oraz lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby te muszą dodatkowo spełnić warunek przynależności do co najmniej  jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełno sprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Rozpoczęcie realizacji projektu – luty 2017 r.

Wartość projektu: 1 968 909,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 870 464,12  zł

Terminy naborów do projektu „Start w przedsiębiorczość”:

I nabór do projektu: od 4 do 19 maja 2017 r. (przedłużony do 26 maja)

II nabór do projektu: od 30 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r.

III nabór do projektu: od 25 września 2017 r. do 6 października 2017 r.

IV (uzupełniający) nabór do projektu: od 4 stycznia 2018 r. do 18 stycznia 2018 r.

Bez tytułu

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

Projekt zakłada niżej wymienione formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie max 22800 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie max 900 zł/miesiąc