Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

Ten projekt nie posiada aktualności

< <

W ramach projektu pn. “Reporęcznia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Działania I.2 Instrumenty Inżynierii Finansowej, Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała w dn. 23-02-2016 r. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kapitału pożyczkowego w kwocie 5 mln PLN.

Celem projektu jest poprawa dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawy gotowości inwestycyjnej MSP, poprzez uruchomienie dodatkowych źródeł finansowania na rzecz MSP z Polski Wschodniej.

Kwota wsparcia, pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostanie przeznaczona na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie Polski Wschodniej.