ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 23.02.2018 zakończenie rekrutacji do projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” Informujemy, iż z dniem 23 lutego 2018 r. zakończony został nabór Uczestników/czek do projektu... Czytaj więcej
 • 06.02.2018 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej w Chełmie Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej dla uczestników... Czytaj więcej
 • 05.02.2018 Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć na szkoleniu „Opiekun/ka osób zależnych z obsługą autoklawów” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zając na szkoleniu „Opiekun/ka osób zależnych z... Czytaj więcej
 • 17.01.2018 Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony przed zakażeniem, dezynfekcji i sterylizacji a także eksploatacji autoklawów Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony przed... Czytaj więcej
 • 17.01.2018 Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Asystent/ka medyczna z obsługą autoklawów” Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia dla osób poniżej 29 roku życia na szkolenie... Czytaj więcej
 • 08.12.2017 rozstrzygnięcie postępowania “Kosmetyczka” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę „AESTHETIC” SZKOŁA WIZAŻU I STYLIZACJI Małgorzata Matysiak-... Czytaj więcej
 • 03.11.2017 rozeznanie rynku na wynajem wózka jezdniowego wraz z dostępem do placu manewrowego dla uczestników szkolenia „Operator/ka wózków jezdniowych” Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania  rynku na wynajem wózka jezdniowego wraz z... Czytaj więcej
 • 02.11.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej w Chełmie Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej dla uczestników... Czytaj więcej
 • 02.11.2017 Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy... Czytaj więcej
 • 06.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej” klasy III i klasy I Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Akademii Doskonalenia Zawodowego OPERATOR w cenie: część... Czytaj więcej
 • 11.10.2017 Zapytanie ofertowe – kompleksowa organizacja szkolenia “Kosmetyczka” dla 1 osoby Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizację szkolenia „Kosmetyczka”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie... Czytaj więcej
 • 10.10.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” w Chełmie Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” w Chełmie.... Czytaj więcej
 • 27.09.2017 Usługa trenerska – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Asystent/ka medyczna z obsługą autoklawów” Zaproszenie do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Asystent/ka... Czytaj więcej
 • 25.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizacją szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej” klasy III i klasy I Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizacją szkolenia „Operator  koparki jednonaczyniowej” klasy III i... Czytaj więcej
 • 04.09.2017 Informacja o zakończeniu naboru na kurs „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” w ramach projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” Informujemy, iż zakończyliśmy nabór Uczestników/ Uczestniczek na kurs „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” w ramach... Czytaj więcej
 • 31.08.2017 rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” Informacja o ofertach wybranych w postępowaniu na przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Sprzedawca/czyni z... Czytaj więcej
 • 27.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia “Kucharz/kucharka” Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia “Kucharz/kucharka” wybrana została oferta Pana Mirosława Sochy... Czytaj więcej
 • 17.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej i organizację przerwy kawowej w Łukowie Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej wraz z... Czytaj więcej
 • 27.11.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej w Chełmie Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej dla uczestników... Czytaj więcej
 • 06.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty nw. wykonawców: Część 1 “Elementy... Czytaj więcej
 • 06.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz/ kucharka” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz/ kucharka”. Pełna treść postępowania znajduje... Czytaj więcej
 • 04.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” zgodnie z niżej... Czytaj więcej
 • 03.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług opiekuna osoby z niepełnosprawnością Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług opiekuna osoby z niepełnosprawnością w Łukowie... Czytaj więcej
 • 13.06.2017 rozstrzygnięcie postępowania na “Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL”” Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na “Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL”” znajduje się... Czytaj więcej
 • 05.06.2017 Lista rankingowa – kurs „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Informujemy, iż zakończyliśmy nabór Uczestników/ Uczestniczek na kurs „Pracownik/ca utrzymania zieleni” w ramach projektu... Czytaj więcej
 • 09.06.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawców usługi opiekuna osoby z niepełnosprawnością Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług opiekuna osoby z niepełnosprawnością w projekcie ... Czytaj więcej
 • 05.06.2017 Lista rankingowa – kurs „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Informujemy, iż zakończyliśmy nabór Uczestników/ Uczestniczek na kurs „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” w... Czytaj więcej
 • 05.06.2017 Zapraszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej wraz z jednoczesnym zapewnieniem przerwy kawowej Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej wraz z... Czytaj więcej
 • 25.05.2017 Zakończenie naboru formularzy zgłoszeniowych na kurs “Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Informujemy, iż z upływem dnia 30 maja 2017r. zakończony zostanie nabór formularzy zgłoszeniowych na... Czytaj więcej
 • 17.05.2017 Postępowanie na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” zgodnie... Czytaj więcej
 • 09.05.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację szkolenia „Kurs dla kandydatów na księgowego. I stopień ścieżki edukacyjnej SKwP” Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizację szkolenia „Kurs dla kandydatów na księgowego. I... Czytaj więcej
 • 04.05.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem... Czytaj więcej
 • 21.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko- ładowarki klasa III” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą... Czytaj więcej
 • 19.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy” Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) +... Czytaj więcej
 • 19.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operatora/ki wózków jezdniowych” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę H&S TRAINING Centrum Szkoleniowe z siedzibą w... Czytaj więcej
 • 14.04.2017 Unieważnienie postępowania na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Z przyczyn nie leżących po stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju unieważnia się postępowanie na opracowanie... Czytaj więcej
 • 11.04.2017 Postępowanie na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 05.04.2017 Postępowanie na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 03.04.2017 Postępowanie na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Operator koparko – ładowarki klasa III” wraz z egzaminem państwowym Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 31.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy” wraz z egzaminem państwowym Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 30.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w... Czytaj więcej
 • 10.03.2017 Rozeznanie rynku na na usługę cateringową dla uczestników warsztatów oraz szkoleń w projekcie „Pierwszy krok do zatrudnienia” Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na usługę cateringową dla uczestników warsztatów... Czytaj więcej
 • 09.03.2017 zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Operator/ka wózków jezdniowych” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 02.03.2017 REKRUTACJA DO PROJEKTU „PIERWSZY KROK DO DO ZATRUDNIENIA” Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia”, z którego mogą skorzystać osoby do... Czytaj więcej
 • 21.02.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawców poszczególnych usług Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  „Pierwszy krok... Czytaj więcej
< <

Projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia) które:

 • pozostają bez zatrudnienia ale nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. not in employment, education or training),
 • mieszkają na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy Projektu muszą łącznie spełniać wszystkie ww. warunki.

Do projektu nie kwalifikują się osoby określone dla trybu konkursowego działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tj:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia 103(53K) osób do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z woj. lubelskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego (indywidualne doradztwo zawodowe w tym IPD, warsztaty grupowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz udział w stażu (4-m-ce) umożliwiającym zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową: 6 osób z niepełnosprawnością, 4 osoby długotrwale bezrobotne, 24 osoby o niskich kwalifikacjach, 5 osób nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 081 528 53 33

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 31.07.2018r.

Wartość projektu: 1 394 413,68 zł, dofinansowanie projektu z UE: 1 175 211,84 zł

znak_logotypy_2018

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

 • Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki edukacyjnej, w tym indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty
  grupowe oraz pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje i kompetencje zawodowe

realizowane zgodnie z harmonogramem

 • Płatne, 4-ro miesięczne staże (stypendium stażowe w kwocie ok 1450 zł netto/miesiąc) – harmonogram staży

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, staż w zakładzie pracy.

Osobom z niepełnosprawnością możemy zapewnić wsparcie asystenta.

 

 UWAGA – Rekrutacja do projektu została zakończona

 

SZKOLENIA ZREALIZOWANE