Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

 • 25.07.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ IV NABÓR WNIOSKÓW Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 16.07.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla Uczestnika Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 29.05.2018 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR IV) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 18.04.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ III NABÓR WNIOSKÓW (PROJEKT “MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”)   Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania... Czytaj więcej
 • 11.04.2018 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój... Czytaj więcej
 • 05.04.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 04.04.2018 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach IV naboru do... Czytaj więcej
 • 14.03.2018 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV... Czytaj więcej
 • 15.02.2018 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR III) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 14.02.2018 PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”   Do 16 lutego 2018 r.  przedłużamy nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami... Czytaj więcej
 • 23.01.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 15.01.2018 IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, w szczególności kobiety zainteresowane... Czytaj więcej
 • 11.01.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 22.12.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAWKALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój... Czytaj więcej
 • 15.12.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach III naboru do... Czytaj więcej
 • 15.12.2017 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA... Czytaj więcej
 • 29.11.2017 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR II) Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 29.11.2017 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 23.11.2017 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w III... Czytaj więcej
 • 21.11.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych w... Czytaj więcej
 • 03.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł…” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.... Czytaj więcej
 • 02.11.2017 Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy... Czytaj więcej
 • 20.10.2017 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR I) Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 05.10.2017 PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES- MÓJ SUKCES” Do 13 października 2017 r. przedłużamy III nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami... Czytaj więcej
 • 21.09.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR II)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł –... Czytaj więcej
 • 07.09.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR II) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach II naboru do... Czytaj więcej
 • 19.09.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych na... Czytaj więcej
 • 06.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł…”na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.... Czytaj więcej
 • 24.08.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAWKALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój... Czytaj więcej
 • 16.08.2017 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR II)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w... Czytaj więcej
 • 04.08.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach I naboru do... Czytaj więcej
 • 31.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług w projekcie... Czytaj więcej
 • 12.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG w projekcie „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  realizowanym w... Czytaj więcej
 • 12.07.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA w projekcie „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa w projekcie  realizowanym w ramach... Czytaj więcej
 • 04.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. świadczenia usługi polegającej na... Czytaj więcej
 • 30.06.2017 Protokół z I etapu rekrutacji do projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nabór I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w I naborze... Czytaj więcej
 • 14.06.2017 II nabór formularzy – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie... Czytaj więcej
 • 02.06.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- diagnoza kompetencji zawodowych w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji zawodowych osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności... Czytaj więcej
 • 21.06.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W PROJEKCIE „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie realizowanym w... Czytaj więcej
 • 21.06.2017 Przedłużenie terminu naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu Uwaga Innowatorzy!!! Informujemy o przedłużeniu terminu naboru innowacyjnych pomysłów w temacie:”przejście z systemu edukacji... Czytaj więcej
 • 14.04.2017 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie... Czytaj więcej
 • 10.04.2017 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Już od 4 maja rozpoczynamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie... Czytaj więcej
< <

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Celem głównym projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
 • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby te muszą dodatkowo spełnić warunek przynależności do co najmniej  jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełno sprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu. Wzory dokumentów dostępne w  zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu. Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać  w Biurze Projektu – siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 33 oraz w biurach i na stronach Partnerów Projektu:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 70 49,  www.lgdkrasnystaw.pl
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
 • Lokalna Grupa Działania “Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
 • Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, www.lgdowocowyszlak.pl

Rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2017r.

Wartość projektu: 4 999 165,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 249 290,25 zł

Terminy naborów do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”:

I nabór do projektu: od 4 do 19 maja 2017 r. (przedłużony do 26 maja)

II nabór do projektu: od 30 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r.

III nabór do projektu: od 25 września 2017 r. do 6 października 2017 r. (przedłużony do 13 października)

IV nabór do projektu: od 1 luty 2018 r. do 14 luty 2018 r. (przedłużony do 16 luty 2018 r.)

Bez tytułu

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
 • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.