ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

Ten projekt nie posiada aktualności

< <

Enterprise Europe Network (EEN) to największa międzynarodowa sieć wspierająca internacjonalizację przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sieć EEN to 600 ośrodków w blisko 60 krajach, to ponad 3000 ekspertów, którzy  świadczą kompleksowe usługi dla przedsiębiorców poszukujących możliwości współpracy zagranicznej oraz rozwoju potencjału innowacyjnego swojej firmy.

Ośrodki sieci Enterprise Europe Network funkcjonują przy regionalnych agencjach rozwoju,  izbach przemysłowo-handlowych,  uniwersyteckich ośrodkach rozwoju, parkach naukowo-technologicznych. Źródłem finansowania ich działalności są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa dlatego też wszystkie oferowane dla przedsiębiorców usługi są bezpłatne.  Sieć działa w oparciu o zasadę „no wrong door” („zawsze właściwych drzwi” ), która w praktyce oznacza nieodsyłanie klienta bez udzielenia mu wsparcia.  Oferta sieci Enterprise Europe Network jest skierowana do przedsiębiorców, głównie z sektora MŚP, planujących nawiązanie lub rozwinięcie współpracy zagranicznej.

Projekt realizowany jest w latach 2008-2021.