strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

 Lubelska Fundacja Rozwoju prowadzi swoj± działalno¶ć w regionie poprzez sieć lokalnych instytucji utworzonych wspólnie z samorz±dami miast, gmin, powiatów, organizacji pozarz±dowych, które tworz± razem „sieć rozwoju przedsiębiorczo¶ci”. Na sieć składaj± się oddziały Lubelskiej Fundacji Rozwoju; jest ich 12. Mieszcz± się one w Białej Podlaskiej, Chełmie, Janowie Lubelskim, Kra¶niku, Krasnymstawie, Lubartowie, Łęcznej, Parczewie, Poniatowej, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamo¶ciu. Najdłużej funkcjonuje oddział w Lubartowie, który został utworzony w listopadzie 1991r. Najkrócej działa oddział w Parczewie utworzony w 2004 r.

Cele działalno¶ci oddziałów LFR to: wspieranie lokalnych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynaj±cych działalno¶ć gospodarcz±, tworzenie sprzyjaj±cego ¶rodowiska dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczo¶ci, promocja usług prowadzonych przez LFR, jak również promocja poszczególnych gmin, miast i powiatów.

Powyższe cele  realizowane s± poprzez:

  • dostarczanie usług szkoleniowych i doradczych,
  • doradztwo gospodarczo-prawne,
  • po¶rednictwo pracy i prowadzenie Klubów Pracy,
  • realizację programów dofinansowywanych ze Ľródeł zewnętrznych,
  • promocję swego mikroregionu,
  • współpracę z lokalnym samorz±dem oraz ze ¶rodowiskiem gospodarczym,
  • po¶redniczenie w ofercie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, obejmuj±ce m. in. informacje nt. dotacji w ramach  funduszy strukturalnych, profesjonalne doradztwo, szeroki wachlarz szkoleń, poręczenia kredytów bankowych, pożyczki, wkłady kapitałowe.

 

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012