strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

Projekt ''Kierunek - PRACA'' dla osób młodych
Informujemy, iż projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt. „Kierunek – PRACA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” został wybrany do dofinansowania. ...
 2016-04-13więcej...

Bezpłatny udział w misji wyjazdowej do Hiszpanii dla importerów wina i żywno¶ci, 01-02.06.2016
O¶rodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zachęca firmy zainteresowane importem win i żywno¶ci w misji handlowej do Hiszpanii w dniach 01 – 02.06.2016r. ...
 2016-04-05więcej...

Lubelskie partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajduj±cych się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
Projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju, jako jedyny z województwa lubelskiego, wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Zwiększenie zakresu i trafno¶ci oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajduj±cych się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy". ...
 2016-04-01więcej...

Skrócone godziny pracy w dniu 25.03.2016r.
Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 25.03.2016 r.  Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Polski Fundusz Gwarancyjny pracuj± do godz. 14.00. ...
 2016-03-25więcej...

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów - nabór w ramach otwartych innowacji na rozwi±zania adekwatne do wyzwań technologicznych i ¶rodowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A.
Warsztat Innowacyjnych Pomysłów PGNiG S.A. - największa spółka w Polsce zajmuj±ca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencj± Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izb± Gospodarcz± Gazownictwa ogłaszaj± nabór w ramach otwartych innowacji na rozwi±zania adekwatne do wyzwań technologicznych i ¶rodowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A. ...
 2016-03-14więcej...

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012