strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Enterprise Europe Network to międzynarodowa sieć zrzeszaj±ca instytucje otoczenia biznesu takie jak: fundacje oraz agencje rozwoju regionalnego, parki naukowo-technologiczne, izby handlowo-przemysłowe, uniwersytety, centra technologii itp. Obecnie sieć Enterprise Europe Network obejmuje zasięgiem ponad 50 krajów na całym ¶wiecie, funkcjonuj±c w prawie 600 instytucjach. Ide± sieci jest pomoc przedsiębiorcom, głównie z sektora Małych i ¦rednich Przedsiębiorstw (M¦P), w nawi±zywaniu współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

O¶rodki Enterprise Europe Network funkcjonuj± w ramach konsorcjów. W Polsce działaj± 4 konsorcja podzielone terytorialnie, konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EENEP), którego Koordynatorem jest Lubelska Fundacja Rozwoju, zrzesza 6 instytucji:

Lubelsk± Fundację Rozwoju,
Politechnikę Lubelsk±,
Podlask± Fundację Rozwoju Regionalnego,
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,
Warmińsko - Mazursk± Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o. o.

Enterprise Europe Network w ramach Lubelskiej Fundacji Rozwoju funkcjonuje od 2008 r. pomagaj±c przedsiębiorcom z naszego województwa w rozwijaniu potencjału innowacyjnego oraz poziomu konkurencyjno¶ci.

Działaj±c w oparciu o zasadę „no wrong door” ¶wiadczymy kompleksowe usługi, dostosowane do potrzeb klienta, w jednym miejscu. Zapewniamy dostęp do najnowszych publikacji i baz danych Komisji Europejskiej (KE). Stale współpracujemy z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi organizacjami specjalizuj±cymi się w ¶wiadczeniu usług informacyjnych i doradczych dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw.

W ramach swojej działano¶ci ¶wiadczymy usługi z zakresu:

Wszystkie wskazane wyżej usługi dla przedsiębiorców s± bezpłatne.

                                                                                          

Więcej o projekcie Enterprise Europe Network ...

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012