strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

 

                Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.

 

O Funduszu

Przedmiotem działalno¶ci Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o. o. jest udzielanie poręczeń kredytów dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw.
Fundusz powstał w 1995 r. w ramach Polsko - Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci jako jednoosobowa spółka Lubelskiej Fundacji Rozwoju.
Na realizację tego programu zostały przeznaczone ¶rodki w wysoko¶ci 2 mln USD. W roku 2002 Ministerstwo Gospodarki i Pracy udzieliło Funduszowi dotacji celowej w wysoko¶ci 2 mln EURO na realizację programu PHARE 2000 Spójno¶ć Społeczno - Gospodarcza - Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. W roku 2005 Fundusz uzyskał dokapitalizowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjno¶ci Przedsiębiorstw w wysoko¶ci 40 mln PLN na realizację projektu "Dostępno¶ć kapitału zewnętrznego dla M¦P gwarantem sukcesu rozwoju regionalnego", którego celem jest ułatwienie mikro, małym i ¶rednim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych Ľródeł finansowania działalno¶ci gospodarczej. W 2006 r. PFG rozpocz±ł realizację kolejnego projektu "Dokapitalizowanie Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o." na kwotę ponad 6 mln PLN, która zostanie przeznaczona na udzielanie poręczeń kredytów dla M¦P.

więcej...

 

 


 

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012