strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

 

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju

 

O Funduszu

Powstały w 2001 r. Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) jest instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorczo¶ci w Regionie Lubelskim. Już w roku powstania Lubelska Fundacja Rozwoju udzieliła pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym na skutek powodzi, która miała miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2001 r. Uruchomiona została specjalna linia pożyczkowa, współfinansowana ¶rodkami rz±dowymi, zgodnie z Programem pomocy dla Małych i ¦rednich Przedsiębiorców (M¦P) poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w 2001 r.

W roku 2005 Fundusz uzyskał dokapitalizowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjno¶ci Przedsiębiorstw w wysoko¶ci ponad 17,6 mln PLN na realizację projektu "Pożyczka z pozabankowego Ľródła motorem rozwoju mikro przedsiębiorstw", którego celem jest ułatwianie mikro i małym przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych Ľródeł finansowania inwestycji oraz bież±cej działalno¶ci. Więcej na temat Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjno¶ci Przedsiębiorstw - http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/ lub http://www.parp.gov.pl/.

Od pocz±tku 2010 r. Fundusz realizuje projekt pt. "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacju Rozwoju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2007-2013. Kwota wsparcia wynosi 65 mln PLN. Celem projektu jest zasilenie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego LFR, które poprzez łatwiejszy dostęp do zewnętrznych Ľródeł finansowania przedsiębiorstw z Regionu Lubelskiego, zwiększy ich konkurencyjno¶ć i wpłynie na mobilizację aktywno¶ci gospodarczej regionu.

 Zasady, warunki udzielania pożyczek kliknij tutaj

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012