strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Lubelska Fundacja Rozwoju w wyniku konkursu ogłoszonego w kwietniu 2008 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, została wybrana do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) w województwie lubelskim w krajowym Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Instytucją Wdrażającą dla POIG, natomiast Fundacja jest odpowiedzialna za wdrażanie wybranych działań w ramach programu POIG na terenie województwa lubelskiego:

 • 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
 • 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • 5.1 Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych
 • 5.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności
 • 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
 • 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
 • 6.1 Paszport do eksportu
 • 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 • Pilotaż PO IG Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Szczegółowe informacje dotyczące w/w działań dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/ oraz http://www.poig.gov.pl/

Regionalna Instytucja Finasująca: Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, Tel.(081) 528-53-01       
ul. Zana 41, 20-601 Lublin, Tel.(081) 528-53-01      


                                                              

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012