strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

Rada Fundatorów Lubelskiej Fundacji Rozwoju


Lubelska Fundacja Rozwoju została utworzona z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego. Do grona Fundatorów należeli m.in.

  • Wojewoda Lubelski reprezentuj±cy Skarb Państwa (w 2001 r. Wojewodę w Radzie Fundatorów LFR zast±pił Marszałek Województwa Lubelskiego),
  • Gmina - Miasto Lublin,
  • Powszechna Kasa Oszczędno¶ci Bank Państwowy (PKO BP S.A.),
  • Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. (obecnie Pekao S.A.),
  • Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. (obecnie BPH S.A.),
  • Bank Rozwoju Exportu S.A.,
  • Izba Przemysłowo - Handlowa w Lublinie,
  • Fundacja Gospodarcza w Gdyni.

 

 

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012