strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

 

Szanowny(a) Panie(i)! Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa opinie, uwagi, wnioski będ± nam pomocne w doskonaleniu ¶wiadczonych usług. Ponadto uzyskane dane pozwol± nam okre¶lić wła¶ciwe Ľródło dotarcia do Klienta, a także podnie¶ć jako¶ć Jego obsługi.

I.  Proszę podać wszystkie Ľródła, z jakich do¶wiadczał(a) się Pan(i) o usługach ¶wiadczonych przez Lubelsk± Fundację Rozwoju?

1) siedziba LFR

  Rynek  
ul. Zana  
Oddziały terenowe LFR - Agencje Rozwoju Lokalnego 

2) seminaria, konferencje
organizowane przez LFR

3) znajomi

4) prasa regionalna

 Kurier Lubelski  
 Dziennik Wschodni  
 Gazeta Wyborcza Lublin  
 Gazeta dla Przedsiębiorczych 
 Inna Jaka? 

5) prasa ogólnopolska

 Gazeta Wyborcza  
 Rzeczpospolita  
 Gazeta Prawna 
 Puls Biznesu 
 Inna Jaka? 
6) radio  Lublin  
 Puls  
 Eska 
 Plus 
 RMF FM 
 Centrum 
 Zet 
 Inne Jakie? 
7) telewizja  Lublin  
 ogólnopolska 
8) internet  Internet
9) inne  Inne 
 II. Jakimi usługami jest Pan(i) zainteresowany(a)?
6) radio  fundusze unijne  
 studia podyplomowe  
 szkolenia 
 poręczenia kredytów 
 informacje o Unii Europejskiej 
 pożyczki 
 Inne Jakie? 
III. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) być informowany(a) o usługach ¶wiadczonych przez LFR?
IV. Jako¶ć obsługi Klienta
( 5 - bardzo dobrze, 4 - dobrze, 3 - dostatecznie, 2 - Ľle, 1 - bardzo Ľle )
1) W jakim stopniu wymienione czynniki spełniły Pana(i) oczekiwania ?
a) uzyskanie pełnej i rzetelnej
informacji na temat sprawy
 5  
 4  
 3  
 2 
  1
b) terminowo¶ć załatwienia sprawy  5  
 4  
 3  
 2 
  1
c) kwalifikacje i profesjonalizm
pracowników
 5  
 4  
 3  
 2 
  1
d) uprzejmo¶ć, troska o Klienta  5  
 4  
 3  
 2 
  1
2) Jak ocenia Pan(i) jako¶ć ¶wiadczonych przez LFR?
   5  
 4  
 3  
 2 
  1
3) Jakie zmiany Pan(i) zdaniem mog± wpłyn±ć na polepszenie jako¶ci usług ¶wiadczonych przez LFR?

V. Dane teleadresowe
Prosimy o wpisanie danych teleadresowych w przypadku, gdy jest Pan(i) zainteresowany(a) otrzymywanie od nas korespondencji.

Nazwa Firmy
Adres
 
Data wypełnienia
   
Osoba do konatktu
Stanowisko
Telefon
e-mail

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012